Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (AMK), kemiantekniikka

Insinööri (AMK), kemiantekniikka

Monimuotokoulutus

Kemiantekniikan monimuotokoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaajia kemian ja terveysteknologian laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Koulutus yhdistää kemiantekniikkaa ja ICT-alaa uudella tavalla, huomioiden kehittämisessä myös liiketalouden mahdollisuudet.

Kemiantekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä on valmiudet laitteiden toimintaperiaatteen ymmärtämiseen sekä kemiallisen mittauksen että elektroniikan ja tietotekniikan soveltamisen kannalta. Lisäksi hän tuntee mittauksen lopputulokseen vaikuttavat tekijät ja hänellä on osaamista elektroniikasta, kemian laitetekniikasta, mittaamisesta, säädöstä ja tietotekniikasta.

Kemian, elektroniikan ja mittaustekniikan osaajana voit työllistyä monipuolisesti prosessiteollisuuteen tai mittaus- ja laitetekniikan yrityksiin. Työantaja voi olla lääke- ja diagnostiikkateollisuus, elintarviketeollisuus tai analyysilaitteita valmistava yritys. Valmistunut insinööri voi työskennellä esimerkiksi prosessi-insinöörinä, laadunvalvontainsinöörinä, projekti-insinöörinä, teknisenä myyjänä tai ostajana. Myös viranomaistehtävät ovat mahdollisia. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Opinnoissaan hyvin menestyneillä opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin.

Joustavat opiskelumahdollisuudet, myös työn ohessa

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös työn ohella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä erilaisina ryhmä- ja projektitöinä. Itsenäistä opiskelua tukee lähiopetus. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivänä kuukaudessa. Myös intensiiviviikko kerran tai kaksi lukukaudessa on mahdollinen. 

Opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi laboratoriotöiden intensiivijaksoja, ryhmissä tehtäviä projekteja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyön. Koulutuksen olennaisena osana on yhteistyö teollisuuden kanssa. Tällä tavoin kehität työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi opiskelun aikana.

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia, fysiikka ja tietotekniikka. Näitä opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Ensimmäisenä vuotena opiskelet myös prosessitekniikan perusteita. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena luot pohjaa monipuoliselle laitetuntemukselle opiskelemalla mm. elektroniikkaa, sensoritekniikkaa, analyysimenetelmiä sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Opintojen neljäntenä vuotena syvennät osaamistasi mm. harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä.