Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.11.2020
Insinööri (AMK), kemiantekniikka

Insinööri (AMK), kemiantekniikka

Monimuotokoulutus

Kemiantekniikan monimuotokoulutuksesta valmistut insinööriksi (AMK). Koulutuksen lähtökohtana on luonnontieteellinen osaaminen; kemia, matematiikka ja fysiikka. Alkuvaiheen opintojen aikana tutustut elektroniikkaan, ohjelmointiin, analytiikkaan ja laitetekniikkaan. Osaamisen karttuessa pääset soveltamaan ja syventämään oppimaasi esimerkiksi diagnostiikan ja terveysteknologian näkökulmasta. Yleiset työelämätaidot, kuten projektiosaaminen, ongelmanratkaisutaidot, kommunikointi- ja raportointitaidot sekä kestävän kehityksen huomioiminen kehittyvät opintojen aikana.

Kemian, elektroniikan ja mittaustekniikan osaajana voit työllistyä monipuolisesti prosessiteollisuuteen tai mittaus- ja laitetekniikan yrityksiin. Työantaja voi olla lääke- ja diagnostiikkateollisuus, elintarviketeollisuus tai analyysilaitteita valmistava yritys. Valmistunut insinööri voi työskennellä esimerkiksi prosessi-insinöörinä, laadunvalvontainsinöörinä, projekti-insinöörinä, teknisenä myyjänä tai ostajana. Myös viranomaistehtävät ovat mahdollisia.

Joustavat opiskelumahdollisuudet, myös työn ohessa

Kemiantekniikan opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, laboratorioharjoituksia, projektiopintoja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös työn ohella.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja lähiopetus. Lähiopetusta on 2-3 päivää kuukaudessa, joten opiskelu perustuu pääasiassa etäopiskeluun. Lähiopiskelussa painopiste on käytännön tehtävissä, kuten ryhmätöissä, projekteissa ja laboratoriotöissä. Myös intensiiviviikko kerran tai kaksi lukukaudessa on mahdollinen (todennäköisimmin touko-kesäkuussa).

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia, fysiikka ja tietotekniikka. Näitä opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Ensimmäisenä vuotena opiskelet myös mittaus- ja kemiantekniikan perusteita. Näin saavutat hyvät valmiudet insinöörin ammattiopintoihin. Jo toisena opiskeluvuotena voit valita perusaineiden rinnalle itseäsi kiinnostavia vapaavalintaisia opintoja.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena luot pohjaa monipuoliselle laitetuntemukselle opiskelemalla mm. elektroniikkaa, sensoritekniikkaa, analyysimenetelmiä sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Insinööriopintojen aikana sinulla on mahdollisuus kehittää projektiosaamistasi työelämälähtöisissä projekteissa työskentelemällä. Opintojen neljäntenä vuotena syvennät osaamistasi mm. terveysteknologian opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä.

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, ja opinnot on suunniteltu neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius nopeampaan työtahtiin, on nopeampi eteneminen opinnoissa mahdollinen.