Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Ihmiskunta on tienhaarassa, jossa maailman energiankäyttö joudutaan miettimään nopeassa aikataulussa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Myös puhtaan veden saanti sekä raaka-aineiden riittävyys ja jätteiden synnyn ehkäisy edellyttävät nopeita ja isoja muutoksia. Kaikki tämä vaatii myös tiukkaa insinööriosaamista. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutuksesta saat koulutuksen, joka antaa sinulle mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä tällä alalla nyt ja tulevaisuudessa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. Opiskelemalla energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, käyttöön ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan kytkeytyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi.

Alan opinnoissa kehität valmiuksiasi ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita:
- tulevaisuuden energiatuotanto
- hajautetut energiajärjestelmät
- materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous
- veden puhdistaminen ja vesiensuojelu
- ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen

Koulutuksessa lähtökohtana on puhdas energia ja energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys. Opinnoissa kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Erikoistumisaloina uusiutuvat energiat, vesi- ja ympäristötekniikka sekä kiertotalous

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot rakentuvat seuraavasti:
- Perusopinnot 100 op
- Erikoistumisalan opinnot 60 op
- Vapaasti valittavat opinnot 30 op
- Harjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö (yhdessä siihen valmistavan tutkimusmenetelmäkurssin kanssa) 20 op

Pääosin opinnot on koottu 15 op:n moduuleihin sisältöjen perusteella. Ensimmäisen puolentoista vuoden perusopintojen jälkeen voit valita erikoistumisalan opinnot oman mielenkiinnon ja tarjonnan mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voit valita joko oman tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Opiskelusi on perinteisempien opetustapojen ohella isolta osin työelämäkytkentäistä ja projektimuotoista. Opintoihisi kuuluu myös harjoittelua. Harjoittelussa ja projektimuodossa järjestetyissä muissa opinnoissa saat oikeaa työelämäkokemusta jo opintojesi aikana. Harjoittelusi voit tehdä yrityksissä tai tutkimusryhmissä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Niissä osallistut mm. monialaiseen projektiin, jossa kokoat yhteen aiemmin oppimaasi ja pääset näyttämään kykysi innovatiivisena insinöörinä. Opintojesi ohessa sinun on mahdollista luoda yhteyksiä energia- ja ympäristötekniikan alalla toimiviin yrityksiin.

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Jo toisena opiskeluvuotena voit valita insinöörin ydinosaamisen rinnalle itseäsi kiinnostavia vapaasti valittavia opintoja ja aloittaa erikoistumisalasi omia aineita. Opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua ja muita opintoja työelämässä ja opinnäytetyön, joka on oma syventävä viimeisenä opintovuotena tehtävä kehittämisprojekti. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo opiskelusi aikana. Näin opiskellen kehität insinöörin asiaosaamisen lisäksi työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi. Laajentavan osaamisen sisällöt eri erikoistumisaloilla ovat seuraavat:

  • Uusiutuvat energiat: Uusiutuvat energiat -erikoistumisalalla keskityt energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. Sinulla on myös mahdollisuus syventää alan osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
  • Vesi- ja ympäristötekniikka: Vesi- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla opit keskeisiä aihepiirejä liittyen yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Opinnot sisältävät vesien puhdistukseen, vesilaitoksiin, hulevesien hallintaan, vesiensuojelun suunnitteluun sekä vesistömittauksiin ja –seurantaan liittyviä kokonaisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus syventää osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Voit täydentää opintojasi valitsemalla lisäksi kiertotaloutta, energiatekniikkaa, tai vaikkapa myyntiä.
  • Kiertotalous – jätteistä raaka-ainetta ja liiketoimintaa: Kiertotalouteen on mahdollista erikoistua myös ihan omana alanaan. Tällöin valitset opinnoissasi kiertotalouden kursseja ja syvennät osaamistasi Kiertotalous 2.0 oppimisympäristössä ja sen yritysprojekteissa. Kiertotalouteen suuntautuvan opiskelija osaaminen kehittyy liiketoimintaosaamisen suuntaan ja yritysten kehittämisprojekteihin.

Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti yrityksille, ja siinä pureudutaan johonkin yrityksen ajankohtaiseen kehittämis- tai selvitystehtävään. Työ vastaa laajuudeltaan noin kolmen kuukauden työmäärää. Opinnäytetyötä voi edeltää harjoittelujakso samassa työpaikassa. Opinnäytetyö sisältää tavallisesti teoreettisemman kirjallisuuskatsauksen ja käytännön osuuden. Työ raportoidaan yleensä suomen kielellä, mutta myös englanninkielinen työ on mahdollinen ja tapauskohtaisesti toivottavakin. Opinnäytetyöllä osoitat osaavasi insinööriltä vaadittavat tiedot ja taidot, hallitset kokonaisuuksia ja osaat kuvata sekä raportoida niitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit hakea 3 vuoden työkokemuksen kertymisen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylempiin AMK tutkintoihin:
- Hajautettu energiantuotanto -koulutus
- Ympäristöteknologian koulutus
- Ylemmän AMK-tutkinnon voit suorittaa myös Turun AMK:n tutkimusryhmissä

Valmistumisen jälkeen voit hakea niin ikään yliopistojen soveltuviin diplomi-insinööri ja maisteritutkintoihin:
- Teknilliset yliopistot (Aalto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto)
- Turun yliopisto
- Åbo Akademi 

Ylemmän korkeakoulututkinnon voit suorittaa myös ulkomailla.

Tutustu energia- ja ympäristötekniikan alumnitarinoihin:
https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/alumni-katariina-salokannel-polkaisi-uransa-liikkeelle-foli-fillareiden-parissa/
https://talk.turkuamk.fi/tekniikka/alumni-metallit-talteen-ja-vedet-puhtaammiksi/
https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/alumni-elinkaarianalyyseja-ja-ruoan-tulevaisuutta/
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2431/alumni-ihmislaheisen-insinoorin-veera-hatulaisen-tie-tyoelamaan-ollut-myotatuulinen/