Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.10.2021
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Ihmiskunta on tienhaarassa, jossa maailman energiankäyttö joudutaan miettimään nopeassa aikataulussa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Myös puhtaan veden saanti sekä raaka-aineiden riittävyys ja jätteiden synnyn ehkäisy edellyttävät nopeita ja isoja muutoksia. Kaikki tämä vaatii myös tiukkaa insinööriosaamista. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi (AMK). Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä tällä alalla nyt ja tulevaisuudessa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. Opiskelemalla energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, käyttöön ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan kytkeytyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Opinnoissa kehität valmiuksiasi ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita:

 • hajautettu uusiutuva energiatuotanto ja energiajärjestelmät 
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous
 • veden puhdistaminen ja vesiensuojelu
 • ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen

Erikoistumisaloina uusiutuvat energiat, sähkö- ja automaatioteknikka, vesi- ja ympäristötekniikka sekä kiertotalous

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se koostuu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Jo toisena opiskeluvuotena voit valita insinöörin ydinosaamisen rinnalle itseäsi kiinnostavia vapaasti valittavia opintoja ja aloittaa erikoistumisalasi omia aineita.

Toisen opintovuoden syksyn lopuksi valitset tarjolla olevista vaihtoehdoista joustavasti kiinnostuksesi mukaisen erikoistumisalan:

 • Uusiutuvat energiat -erikoistumisalalla keskityt energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. Sinulla on myös mahdollisuus syventää alan osaamistasi työskentelemällä alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa Uuden energian tutkimusryhmässä.
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan erikoistumisalalla perehdyt sähkö- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeisiä aihepiirejä ovat sähkö- ja automaatioasennukset, automaatiojärjestelmät, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, sähköturvallisuus ja sähkövoimatekniikka. Opinnot tuottavat valmiudet työskennellä mm. sähkö- ja automaatioasennusten suunnitteluun, projektikehitykseen ja urakointiin liittyvissä tehtävissä.
 • Vesi- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla opit keskeisiä aihepiirejä liittyen yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Opinnot sisältävät vesien puhdistukseen, vesilaitoksiin, hulevesien hallintaan, vesiensuojelun suunnitteluun sekä vesistömittauksiin ja –seurantaan liittyviä kokonaisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus syventää osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä. Voit täydentää opintojasi valitsemalla lisäksi kiertotaloutta, energiatekniikkaa tai vaikkapa myyntiin liittyviä opintoja.
 • Kiertotalous – jätteistä raaka-ainetta ja liiketoimintaa: Kiertotalouteen on mahdollista erikoistua myös ihan omana alanaan. Tällöin valitset opinnoissasi kiertotalouden kursseja ja syvennät osaamistasi Kiertotalous 2.0 oppimisympäristössä ja sen yritysprojekteissa. Kiertotalouteen suuntautuvan opiskelija osaaminen kehittyy liiketoimintaosaamisen suuntaan ja yritysten kehittämisprojekteihin. Opintoja voi tehdä myös Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua ja muita opintoja työelämässä ja opinnäytetyön, joka on oma syventävä viimeisenä opintovuotena tehtävä kehittämisprojekti. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo opiskelusi aikana. Näin opiskellen kehität insinöörin asiaosaamisen lisäksi työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi.

Tutustu:

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Insinööri on hyvin tunnettu ja työelämässä arvostettu tutkinto. Maailmanlaajuinen ja Suomeakin koskettava murros energia-alalla, ympäristöhaasteisiin kohdistuvien teknisten ratkaisujen kehittämistarve sekä Varsinais-Suomen hyvät tulevaisuuden näkymät houkuttelevat opiskelemaan energia- ja ympäristötekniikkaa Turun ammattikorkeakouluun. Tämän alan insinööriosaamiselle on kysyntää, ja uramahdollisuudet ovat erinomaiset. Energia- ja ympäristötekniikasta valmistuneet insinöörit työllistyvät hyvin.

Koulutuksen vahvat perusopinnot ja monipuoliset erikoistumisalat yhdessä opintojen vahvan tutkimus- ja kehittämistoimintakytkennän kanssa mahdollistavat sijoittumisen hyvin erilaisiin yrityksiin ja työtehtäviin. Tyypilliset tehtävät löytyvät konsulttitoimistoista, teollisuusyrityksistä, energialaitoksista, vesi- ja jätehuollosta sekä tuotannon ja teknisen kaupan tehtävistä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Insinööritutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät  Turun yliopiston koulutuksiin. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Tutustu energia- ja ympäristötekniikan alumnitarinoihin:

Kuvia koulutuksesta:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki Opintopolkuun aukeaa keväällä 2022.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi