Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.6.2021
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Ihmiskunta on tienhaarassa, jossa maailman energiankäyttö joudutaan miettimään nopeassa aikataulussa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Myös puhtaan veden saanti sekä raaka-aineiden riittävyys ja jätteiden synnyn ehkäisy edellyttävät nopeita ja isoja muutoksia. Kaikki tämä vaatii myös tiukkaa insinööriosaamista. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutuksesta saat koulutuksen, joka antaa sinulle mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä tällä alalla nyt ja tulevaisuudessa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. Opiskelemalla energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, käyttöön ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan kytkeytyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi.

Alan opinnoissa kehität valmiuksiasi ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita:
- tulevaisuuden energiatuotanto
- hajautetut energiajärjestelmät
- materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous
- veden puhdistaminen ja vesiensuojelu
- ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen

Koulutuksessa lähtökohtana on puhdas energia ja energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys. Opinnoissa kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

 

 

Erikoistumisaloina uusiutuvat energiat, vesi- ja ympäristötekniikka sekä kiertotalous

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se koostuu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Jo toisena opiskeluvuotena voit valita insinöörin ydinosaamisen rinnalle itseäsi kiinnostavia vapaasti valittavia opintoja ja aloittaa erikoistumisalasi omia aineita.

Opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua ja muita opintoja työelämässä ja opinnäytetyön, joka on oma syventävä viimeisenä opintovuotena tehtävä kehittämisprojekti. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo opiskelusi aikana. Näin opiskellen kehität insinöörin asiaosaamisen lisäksi työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi.

Laajentavan osaamisen sisällöt eri erikoistumisaloilla ovat seuraavat:

  • Uusiutuvat energiat: Uusiutuvat energiat -erikoistumisalalla keskityt energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. Sinulla on myös mahdollisuus syventää alan osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
  • Vesi- ja ympäristötekniikka: Vesi- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla opit keskeisiä aihepiirejä liittyen yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Opinnot sisältävät vesien puhdistukseen, vesilaitoksiin, hulevesien hallintaan, vesiensuojelun suunnitteluun sekä vesistömittauksiin ja –seurantaan liittyviä kokonaisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus syventää osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Voit täydentää opintojasi valitsemalla lisäksi kiertotaloutta, energiatekniikkaa, tai vaikkapa myyntiä.
  • Kiertotalous – jätteistä raaka-ainetta ja liiketoimintaa: Kiertotalouteen on mahdollista erikoistua myös ihan omana alanaan. Tällöin valitset opinnoissasi kiertotalouden kursseja ja syvennät osaamistasi Kiertotalous 2.0 oppimisympäristössä ja sen yritysprojekteissa. Kiertotalouteen suuntautuvan opiskelija osaaminen kehittyy liiketoimintaosaamisen suuntaan ja yritysten kehittämisprojekteihin.

Insinööritutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät  Turun yliopiston koulutuksiin. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Tutustu energia- ja ympäristötekniikan alumnitarinoihin:

Tutustu opiskelijatarinoihin:

Lue myös:

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.