Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, käyttöön ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan kytkeytyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa lähtökohtana on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Opinnoissa kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Opinnoissa kehität valmiuksiasi ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita: 

  • tulevaisuuden energiatuotanto
  • hajautetut energiajärjestelmät
  • materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous
  • veden puhdistaminen ja vesiensuojelu sekä 
  • ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen. 

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on valmiudet toimia erilaisissa teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä.

Erikoistumisaloina uusiutuvat energiat, vesi- ja ympäristötekniikka sekä kiertotalous

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua ja muita opintoja työelämässä sekä opinnäytetyön. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo opintojesi aikana. 

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Jo toisena opiskeluvuotena voit valita itseäsi kiinnostavia vapaasti valittavia opintoja ja aloittaa erikoistumisalasi omia aineita.

Laajentavan osaamisen sisällöt eri erikoistumisaloilla ovat seuraavat: 

Uusiutuvat energiat: Keskityt energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. 

Vesi- ja ympäristötekniikka: Opit keskeisiä aihepiirejä liittyen yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Opinnot sisältävät vesien puhdistukseen, vesilaitoksiin, hulevesien hallintaan, vesiensuojelun suunnitteluun sekä vesistömittauksiin ja -seurantaan liittyviä kokonaisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus syventää osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Voit täydentää opintojasi valitsemalla lisäksi kiertotaloutta, energiatekniikkaa, tai vaikkapa myyntiä.

Kiertotalous: Kiertotalouteen on mahdollista erikoistua myös ihan omana alanaan. Tällöin valitset opinnoissasi kiertotalouden kursseja ja syvennät osaamistasi Kiertotalous 2.0 -oppimisympäristössä ja sen yritysprojekteissa. Osaamisesi kehittyy liiketoimintaosaamisen suuntaan ja yritysten kehittämisprojekteihin.

 

Tutustu energia- ja ympäristötekniikan alumnitarinoihin:
https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/alumni-katariina-salokannel-polkaisi-uransa-liikkeelle-foli-fillareiden-parissa/
https://talk.turkuamk.fi/tekniikka/alumni-metallit-talteen-ja-vedet-puhtaammiksi/
https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/alumni-elinkaarianalyyseja-ja-ruoan-tulevaisuutta/
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2431/alumni-ihmislaheisen-insinoorin-veera-hatulaisen-tie-tyoelamaan-ollut-myotatuulinen/