Sivu päivitetty 18.11.2018
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, käyttöön ja energiatehokkuuteen sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan kytkeytyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Koulutuksesta valmistut insinööriksi, jolla on valmiudet toimia erilaisissa teollisuuden ja elinkeinoelämän, käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa lähtökohtana on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Opinnoissa kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Saat valmiuksia ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita: tulevaisuuden energiatuotanto, hajautetut energiajärjestelmät, materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous, veden puhdistaminen ja vesiensuojelu sekä ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen. 

Erikoistumisaloina uusituvat energiat sekä vesi- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyön. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo koulutuksen aikana. Näin opiskellen kehität työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi.

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena. Perusopintojen jälkeen voit valita erikoistumisalan opinnot oman mielenkiinnon ja tarjonnan mukaan: 

Uusiutuvat energiat -erikoistumisalalla keskitytään energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. Valittavissa olevissa opintomoduuleissa voit perehtyä mm. aurinko- ja tuulienergiaan, hajautettuihin energiajärjestelmiin, energiatehokkuuteen, tehoelektroniikkaan sekä polttolaitostekniikkaan.

Vesi- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla keskitytään seuraaviin aihealueisiin: Vesitekniikat ovat menetelmiä, joilla voidaan suojella vesistöjä, käsitellä yhdyskunnan ja teollisuuden vesiä, tai mitata ja seurata veden ominaisuuksia. Ympäristötekniikassa keskitytään materiaali-, henkilö- ja taloudellisten resurssien sekä teollisuuden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kiertotalous nivoo teemat yhteen ja auttaa luomaan uutta liiketoimintaa ympäristöalalle. Valittavissa olevissa opintomoduuleissa voit perehtyä mm. vesihuoltoon, jäte- ja luonnonvesien puhdistukseen, vesiensuojeluun, jätteidenkäsittelytekniikkaan, ympäristösuunnitteluun sekä kiertotalouteen. 

 

EY-ops-kuvaus taulukkona.png

Katso tarkempi kuvaus koulutuksesta

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava haku koulutukseen on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 29.5.2019.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla lähempänä valintakoetta. Muista tutustua ohjeisiin huolella ennen kokeeseen saapumista. 

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Lue lisää tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä täällä:  https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/tekniikan-valintakoeyhteistyo/

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.