Sivu päivitetty 5.1.2018
Insinööri (AMK), konetekniikka

Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle vahvan teknisen perusosaamisen, jota tarvitaan monissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa. Opinnoissasi painottuvat itsenäinen ote ja monipuolisuus. Pääpaino on käytännönläheisessä opetuksessa, johon liittyvät monipuoliset laboratoriotyöt ja projektit nykyaikaisissa laboratorioissamme. 

Konetekniikan insinöörit ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla. Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, joten insinööriosaamiselle on kysyntää ja uramahdollisuudet ovat erinomaiset. Koulutuksen vahvat perusopinnot ja monipuoliset suuntautumispolut mahdollistavat sijoittautumisen erilaisiin yrityksiin ja työtehtäviin. Tyypilliset tehtävät löytyvät suunnittelutoimistoista, teollisuusyrityksistä, energialaitoksista sekä tuotannon ja teknisen kaupan tehtävistä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Käytännönläheistä opiskelua valitsemallasi erikoistumisalalla

Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan teoriaa ja käytännön harjoitustöitä yhdistämällä, yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen osaamisen, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön tarkemmin. Erikoistumisalat ovat:

  • koneautomaatiotekniikka
  • meritekniikka
  • moottori- ja energiateknologia
  • muotoilu
  • tuotantotekniikka
  • tuotekehitys

Koneautomaatiotekniikassa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa automaation ohjausjärjestelmät, teollisuusrobotiikka, konenäkö- ja sensoritekniikka sekä kenttäväylät. Opiskelijoiden labrafiiliksiä voit seurata Instagramissa tunnisteella #roboturku. Koneautomaation opinnot antavat sinulle hyvät eväät automaatiolaitteiden suunnitteluun ja ohjelmointiin sekä kokonaisymmärryksen automaatiosta osana tuotantoa. 

Meritekniikassa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa laivanrakennus, offshore ja telakkatekniikka. Meritekniikan opinnoissa perehdyt meriteollisuuden eri toimijoihin ja toimintoihin, kuten telakka- ja veneteollisuuteen. Pääset jo opiskeluaikana kontaktiin kansainvälisen teollisuudenalan verkostojen kanssa, sekä tutustut suurten projektien toteuttamiseen ja hallintaan. 

Moottori- ja energiateknologiassa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa voimalaitos- ja virtaustekniikka, diesel- ja kaasumoottorit sekä kunnossapito- ja kylmätekniikka. Opinnoissa hyödynnetään tietokoneohjelmia, joilla mallinnetaan virtausta, lämmönsiirtoa, voimalaitosprosesseja ja mäntämoottoreita, sekä tehdään monipuolisia laboratorioharjoituksia. 

Muotoiluun erikoistuneena insinöörinä osaat suunnitella ymmärrettäviä ja toimivia, esteettisesti käyttäjää miellyttäviä, tuotannollisesti järkeviä sekä kaupallisesti menestyviä tuotteita ja palveluja osaksi erilaisia käyttö- ja työympäristöjä. Muotoiluinsinöörin työssä keskeistä on käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyteen perustuva ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen syvällinen ymmärtäminen sekä tuotekehitysprosessin hallinta. Nämä muodostavat sinulle vankan pohjan esimerkiksi käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymien suunnitteluun (UI) ja toimintaan suunnittelutiimissä. 

Tuotantotekniikassa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa FM-järjestelmät, CNC-koneet, lasertekniikka, lean, levytyö, liitostekniikat ja koneistustekniikka sekä ainetta lisäävä valmistus (3D-tulostus), tuotantoautomaatio ja teollisuusrobotiikka. Tuotantotekniikan opinnoissa perehdyt paitsi valmistusmenetelmiin syvällisemmällä tasolla, myös valmistuksen tietojärjestelmiin, työvälinesuunnitteluun, laatuun sekä tuotannon suunnitteluun ja johtamiseen.

Tuotekehitystekniikassa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa 3D-suunnittelu, simulointi, mallinnus ja tuotetiedon hallinta (PDM/PLM). 

Konetekniikan koulutus tarjoaa perustutkinnon lisäksi muun muassa seuraavia pätevyyksiä, joita työnantajat arvostavat: sähkötyöturvallisuus-, työturvallisuus- ja tulityökortit sekä 3D-suunnittelijan sertifikaatti (CSWA).

Koulutuksen_sisalto_konetekniikka_K2018.jpg
Koulutuksen sisältö (lataa pdf-tiedosto klikkaamalla)

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Konetekniikan koulutukseen voit hakea sekä kevään että syksyn yhteishaussa. Kevään yhteishaussa hakeneiden ja valituiksi tulleiden opinnot alkavat syksyllä ja syksyn yhteishaussa hakeneiden ja valituksi tulleiden tammikuussa. 

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Valintakoe

Valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 31.5.2018. 

Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla lähempänä valintakoetta. Muista tutustua ohjeisiin huolella ennen kokeeseen saapumista. 

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. 

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet: ylempi AMK ja DI

Konetekniikan insinööritutkinto (AMK) antaa vahvan perusvalmiuden insinöörin ammattiin. Voit myöhemmin syventää osaamistasi Turun ammattikorkeakoulussa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Jotta voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa, sinulla tulee olla AMK-tutkinnon jälkeen kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Diplomi-insinööriksi tähtääville tarjotaan Turun ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen yhteistyönä suunniteltuja opintopolkuja, mikä mahdollistaa DI-tutkinnon suorittamisen nopeasti ja joustavasti heti AMK-tutkinnon jälkeen. Tällä hetkellä tarjolla ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston konetekniikan DI-koulutukset.