Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.11.2020
Insinööri (AMK), konetekniikka

Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikan monimuotokoulutus

Konetekniikan insinöörikoulutuksen tavoite on antaa sinulle vahva tekninen perusosaaminen, jota tarvitaan monissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa. Opinnoissasi painottuvat itsenäinen ote ja monipuolisuus. Pääpaino on käytännönläheisessä opetuksessa, johon liittyvät monipuoliset laboratoriotyöt ja projektit nykyaikaisissa laboratorioissamme.

Valmistumisesi jälkeen tyypillisiä toimenkuvia sinulla on mm. asiantuntija-, suunnittelu-, kehitys-, tuotanto-, käyttö-, myynti-, koulutus-, laadunvarmistus-, tutkimus- ja johtotehtävät teknologiateollisuudessa. Valmistuttuasi omaat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Monimuotokoulutuksessa opiskelet joustavasti myös työn ohessa. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, itsenäisestä etätyöskentelystä, ryhmätehtävistä ja verkko-opiskelusta. Opetuksessa hyödynnetään verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu lähipäivinä, joita on 2-4 päivää kuukaudessa ja lähipäivät ovat pääsääntöisesti arkipäiviä.Tämän lisäksi opiskelua tukevaa ohjausta on viikoittain ( keskimäärin 1 ilta viikossa) etäohjauksena.

Insinöörikoulutuksen sisältö

Konetekniikan insinöörikoulutus koostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opinnot on suunniteltu neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius kovempaan työtahtiin, on nopeampikin eteneminen opinnoissa mahdollinen.

Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön tarkemmin. Opinnäytetyö on projektiluontoinen kehitys- tai selvitystehtävä ja se sijoittuu useimmiten opintojen loppuvaiheeseen. Hyvin tehty opinnäytetyö on merkittävä reitti työllistymiseen.

Insinööritutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät Turun yliopiston koulutuksiin. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Tutustu alumnitarinoihin: