Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Myynti-insinöörikoulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään kansainvälisillä työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan teknisen myynnin osaamista. Myynti-insinöörikoulutus toteutetaan yhteistyössä tuotantotalouden koulutuksen kanssa, myynti-insinööreillä liiketoiminnan opinnot painottuvat erityisesti myyntityöhön. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijoista kansainvälisen kaupan dynaamisia ja yrittäjähenkisiä ammattilaisia, jotka kykenevät niin itsenäiseen kuin tiimityöhön. . 

Vahvimpina osaamisalueinaan valmistuvilla opiskelijoilla ovat liiketoimintaosaaminen erityisesti myynnin osalta, projektiosaaminen, yritysten prosessien hallinta, talousosaaminen, toimitusketjunhallinta sekä kansainvälisyys yhdistyneenä hyvään kielitaitoon, innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. Valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä sekä alueen yrityksissä että kansainvälisesti.

Opinnot sisältävät tekniikkaa ja liiketaloutta

Tuotantotalouden myynti-insinöörikoulutus sisältää perusopintoja, ammattiopintoja, valinnaisia opintoja, teknisen suuntautumisen opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön.

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva tuotantotalouden eri osa-alueista yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija teknistaloudellisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään. Perusopintoihin kuuluu myös kielten opiskelua. 

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yritysten myyntitehtävissä tarvittaviin teknistaloudellisiin kokonaisuuksiin ja sovelluksiin sekä tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään yrittäjänä tai yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä esim. myynti- tai projektipäällikkönä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.

Koska kyseessä on insinöörikoulutus, opiskelija suuntaa opintojaan valitsemalla opintojen toisen vuoden keväällä teollisuudenalan, jonka erityispiirteisiin teknisen myynnin osaamista sovelletaan. Teollisuudenalan valintana voi olla esim. konetekniikan eri osa-alueet (koneautomaatio, tuotantotekniikka, tuotekehitys, meritekniikka), energia ja ympäristötekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, informaatio-, tieto- ja viestintätekniikka, materiaali- ja prosessitekniikka, rakennustekniikka tai kiinteistöjohtaminen.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä, opintoihin kuuluu lähiopetuksen ohella muun muassa itsenäisiä opintoja, ryhmätöitä sekä erilaisia projektiopintoja. Projektit ovat pääsääntöisesti yritysten toimeksiantoja, tai oman yrityksen kehittämistä, jolloin opiskelu tuntuu mielekkäältä, käytännönläheiseltä sekä varmistaa osaltaan työllistymisen valmistumisen jälkeen.

Osa opinnoista suoritetaan ulkomailla

Tuotantotalouden myynti-insinöörit tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Jokainen myynti-insinööriopiskelija suorittaa osan opiskelusta ulkomailla. Suoritusvaihtoehdot ovat vaihto-opiskelu yhteistyökorkeakoulussa, kansainvälinen harjoittelu yrityksessä tai korkeakoulussa sekä opinnäytetyön tekeminen yrityksessä tai korkeakoulussa ulkomailla. Mahdollisuuksien mukaan opiskelija voi myös suoritta kaksoistutkinnon ulkomaisen yhteistyökorkeakoulun kanssa: kaksoistutkinnossa opiskelija saa tutkinnon sekä Turun ammattikorkeakoulusta että ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta. Tällä hetkellä kaksoistutkintomahdollisuudet ovat Saksassa ja Ranskassa. 

Opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu myös kotimaassa järjestettävällä englanninkielisellä opetuksella. Lisäksi monipuolinen kieli- ja kulttuurikoulutustarjonta luo opiskelijalle mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus toteuttaa kansainvälisiä projekteja ja opinnäytetöitä yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiannosta kansainvälisen ja alueellisen verkostoitumisen kautta.