Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2022
Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Myynti-insinööri ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, talouden ja johtamisen näkökulmista. Myynti-insinöörin koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on laaja-alainen teknistaloudellinen koulutus. Opinnoista saadaan osaamista yritysten väliseen myyntiin, asiakasanalytiikkaan, liiketoiminnan kehittämiseen, johtamisen eri näkökulmiin ja valmiuksia yrittäjyyteen.

Valmistuttuaan myynti-insinööri työskentelee yrityksen teknisen myynnin tehtävissä asiakkaiden tarpeita selvittäen ja niihin ratkaisuja etsien. Työskentely vaatii hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja niin asiakaskuntaan kuin yrityksen sisälläkin.

Myynti-insinöörin koulutus sopii aktiiviselle, uteliaalle, analyyttiselle ja ryhmätyötaitoiselle oppijalle. Se sopii erityisesti myyntitehtävistä kiinnostuneelle, jolla on halua ja kykyä perehtyä ja selvittää kokonaisuuksia pintaa syvemmältä niihin ratkaisua etsien ja laskien. Myynti-insinöörin työssä tarvitaan myös jonkin verran matemaattisluonnontieteellistä osaamista, joka hankitaan erityisesti opiskelun alkuvaiheessa. Myös ongelmanratkaisukyky, johdonmukaisuus, tarkkuus sekä täsmällisyys edesauttavat insinöörin tehtävissä menestymistä.

Opinnot sisältävät tekniikkaa ja liiketaloutta

Opiskelijan tutkinto koostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opetus tapahtuu Turussa uudella hienolla Kupittaan kampuksella enimmäkseen lähiopetuksena. Opetustapoina käytetään lähiopetuksen lisäksi jonkin verran verkko-oppimismenetelmiä.

Opinnoissa korostuvat myyntitaidot, kuten myyntiprosessin hallinta, asiakkuuden hallinta, myynnin johtaminen ja neuvottelutaidot. Myynnin ohella opiskelija saa osaamista toimitusketjunhallintaan, projektityöskentelyyn, tuotantoon, hankintaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Lisäksi opiskelija valitsee opinnoissaan teknisen osaamispolun useista eri vaihtoehdoista (esimerkiksi konetekniikka, logistiikka, kiinteistöjohtaminen, ICT, rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka).

Opinnoissa opiskelija saa myös talousosaamista, joissa opitaan mm. kannattavuuslaskentaa ja hinnoittelua. Opetus tapahtuu elinkeinoelämän kanssa kiinteässä yhteistyössä, usein projektimuotoisesti. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia ohjelmistoja (kuten SAP), tai simulaatio- ja peliympäristöjä.

Osa opinnoista suoritetaan ulkomailla

Myynti-insinöörin koulutus on lähtökohdiltaan kansainvälinen ja kaikki opiskelijat suorittavat tutkinnossaan myös kansainvälistymisen osuuden, joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä työharjoittelussa. Pääosa Turun AMK:n ulkomaisista kumppanikorkeakouluista sijaitsee Euroopassa, mutta yhteistyökumppaneita on myös Euroopan ulkopuolella. Ulkomaanjaksoon on hyvä valmistautua jo opintojen alkuvaiheessa. Voit esimerkiksi opiskella mahdollisen kohdemaasi kieltä ja tutustua sieltä kotoisin oleviin vaihto-opiskelijoihin. 

Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiselle Saksassa tai Ranskassa. Kaksoistutkinto tarkoittaa, että valmistuessaan opiskelija saa molemmat, sekä suomalaisen että vaihtomaan tutkinnot.

Insinööri (AMK) -tutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Voit halutessasi hakeutua diplomi-insinööriopintoihin heti insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi. Tuotantotalouden DI-koulutusta järjestetään useassa teknillisessä yliopistossa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.