Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.10.2021
Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Insinööri (AMK), myynti-insinööri

Myynti-insinööri ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, talouden ja johtamisen näkökulmista. Opinnoista saadaan osaamista yritysten väliseen myyntiin, asiakasanalytiikkaan, liiketoiminnan kehittämiseen, johtamisen eri näkökulmiin ja valmiuksia yrittäjyyteen.

Myynti-insinöörin koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on laaja-alainen teknistaloudellinen koulutus. Opinnoissa korostuvat myyntitaidot, kuten myyntiprosessin hallinta, asiakkuuden hallinta, myynnin johtaminen ja neuvottelutaidot. Myynnin ohella opiskelija saa osaamista toimitusketjunhallintaan, projektityöskentelyyn, tuotantoon, hankintaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Opinnoissa opiskelija saa myös talousosaamista, joissa opitaan mm. kannattavuuslaskentaa ja hinnoittelua. Opetus tapahtuu elinkeinoelämän kanssa kiinteässä yhteistyössä, usein projektimuotoisesti. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia ohjelmistoja (kuten SAP), tai simulaatio- ja peliympäristöjä.

Opiskelijoista kasvaa aktiivisia, yritteliäitä, itsenäiseen ja tiimityöhön kykeneviä neuvottelutaitoisia ammattilaisia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä alueen yritysten piirissä. Koulutus on lähtökohdiltaan kansainvälinen ja kaikki opiskelijat suorittavat tutkinnossaan myös kansainvälistymisen osuuden, joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä työharjoittelussa. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiselle Saksassa tai Ranskassa. Kaksoistutkinto tarkoittaa, että valmistuessaan opiskelija saa molemmat, sekä suomalaisen että vaihtomaan tutkinnot.

Myynti-insinööri työskentelee yrityksen teknisen myynnin tehtävissä asiakkaiden tarpeita selvittäen ja niihin ratkaisuja etsien. Työskentely vaatii hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja niin asiakaskuntaan kuin yrityksen sisälläkin.

Myynti-insinöörin koulutus sopii aktiiviselle, uteliaalle, analyyttiselle ja ryhmätyötaitoiselle oppijalle. Se sopii erityisesti myyntitehtävistä kiinnostuneelle, jolla on halua ja kykyä perehtyä ja selvittää kokonaisuuksia pintaa syvemmältä niihin ratkaisua etsien ja laskien. Myynti-insinöörin työssä tarvitaan myös jonkin verran matemaattisluonnontieteellistä osaamista, joka hankitaan erityisesti opiskelun alkuvaiheessa. Myös ongelmanratkaisukyky, johdonmukaisuus, tarkkuus sekä täsmällisyys edesauttavat insinöörin tehtävissä menestymistä

Opinnot sisältävät tekniikkaa ja liiketaloutta

Opiskelijan tutkinto koostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelu on käytännönläheistä ja projektimaista. Ammatillisissa opinnoissa tehdään yritysyhteistyötä erilaisissa toimeksiannoissa. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden teemana on teknistaloudellinen perusosaaminen, myynnin perusteet, projektinhallinta ja yrittäjyys. Toisena opiskeluvuotena opiskelija syventyy myyntiosaamiseen ja perehtyy esim. yritysten toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja lakeihin, esimiestyöhön ja toimitusketjun hallintaan sekä syventää osaamistaan valitsemalla teknisen suuntautumisen, jonka erityispiirteisiin teknisen myynnin osaamista sovelletaan. Teollisuudenalan valintana voi olla esim. konetekniikan eri osa-alueet (koneautomaatio, tuotantotekniikka, tuotekehitys, meritekniikka), energia ja ympäristötekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, informaatio-, tieto- ja viestintätekniikka, materiaali- ja prosessitekniikka, rakennustekniikka tai kiinteistöjohtaminen.

Kolmantena vuotena suunnataan osaamista lisää esimerkiksi valitsemalla opintoja kansainvälisestä liiketoiminnasta ja teknisistä syventävistä opinnoista. Lisäksi kansainvälinen kokemus hankitaan pääsääntöisesti kolmantena vuonna joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä harjoittelussa

Neljännen opiskeluvuoden teemana on yrityskokonaisuuden hallinta ja johtaminen sekä opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyössään opiskelija hankkii ja osoittaa valmiutensa myynti-insinöörin tehtävissä tarvittavien tietojen, taitojen ja toimintatapojen soveltamiseen. Samalla opinnäytetyön tekeminen ohjaa opiskelijaa järjestelmälliseen, tavoitteelliseen ja luovaan työskentelyyn. Työ tehdään pääsääntöisesti teknologiateollisuudessa toimivalle yritykselle tai organisaatiolle, jolloin opinnäytetyön aihe ja tavoite ovat lähtöisin todellisista yrityksen tarpeista.

Osa opinnoista suoritetaan ulkomailla

Tuotantotalouden myynti-insinöörit tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Tuotantotalouden myynti-insinööriopiskelija suorittaa osan opiskelusta ulkomailla. Suoritusvaihtoehdot ovat vaihto-opiskelu yhteistyöyliopistossa, kansainvälinen harjoittelu yrityksessä tai yliopistossa sekä opinnäytetyön tekeminen yrityksessä tai yliopistossa ulkomailla.

Opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu myös kotimaassa järjestettävällä englanninkielisellä opetuksella. Lisäksi monipuolinen kieli- ja kulttuurikoulutustarjonta luo opiskelijalle mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus toteuttaa kansainvälisiä projekteja ja opinnäytetöitä yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiannosta kansainvälisen ja alueellisen verkostoitumisen kautta. Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevien ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden luoma monikulttuurinen opiskeluympäristö tarjoaa omalta osaltaan kansainvälistymismahdollisuuksia tuotantotalouden opiskelijoille.

Tuotantotalouden myynti-insinööriopiskelija voi ottaa suorittaa myös kaksoistutkinnon, joka tarkoittaa sitä, että tutkinnon saa sekä Turun ammattikorkeakoulusta, että ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta. Tällä hetkellä kaksoistutkintomahdollisuudet ovat Saksassa ja Ranskassa. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki Opintopolkuun aukeaa keväällä 2022.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi