Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.2.2022
Kätilö (AMK)

Kätilö (AMK)

Onko sinulla sairaanhoitajan, ensihoitajan tai terveydenhoitajan AMK-koulutus ja haluaisit opiskella vielä kätilöksi? Nyt sinulla on mahdollisuus hakea kätilökoulutukseen erikoispolkuopintojen kautta. Erikoispolkuopinnoissa aloitat opintosi avoimessa AMK:ssa, jonka jälkeen voit hakea jatkamaan opintoja tutkinto-opiskelijana. Kätilö -erikoispolkuopintojen ensimmäisellä lukukaudella, keväällä 2022, opiskelet avoimen AMK:n opintoina teoriaopinnot (30 op) ja niihin liittyvät koulussa toteutuvat prekliiniset harjoittelut. Tämän jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, jolloin opinnot jatkuvat ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa (60 op / 1 vuosi). 

Kätilö (AMK) on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntija. Kätilönä ohjaat ja hoidat naista ja koko perhettä elämänkulun eri kehitysvaiheissa sekä terveydentilan muutos- ja häiriötilanteissa. Voit toimia asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotyössä. Kätilönä työskentelet sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkasi voi olla perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, julkisella ja yksityissektorilla tai voit toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto. Katso tarkemmat hakukelpoisuusehdot Opintopolusta.

Teoriaopintoja ja harjoittelua 

Kätilön (AMK) erikoispolkuopinnot (90 op) sisältävät teoria-opintoja ja niihin liittyviä koulussa toteutuvia prekliinisiä harjoitteluja (30 op), jotka suoritat avoimen AMK:n opiskelijana kevätlukukaudella 2022. Tämän jälkeen haet erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, ja jatkat opintojasi kätilötyön kliinisessä harjoittelussa 2013/55/EU direktiivien mukaisissa harjoitteluympäristöissä (60 op). Nämä opinnot toteutuvat alkaen elokuusta 2022 ja jatkuvat kevääseen 2023. Koko opintojen laajuus on siis 90 op ja suunniteltu kesto 1,5 vuotta.

Oppimismenetelminä käytetään monipuolisesti verkko- ja lähioppimisympäristöjä, oppimistehtäviä, pari- ja ryhmätöitä, työpajoja ja simulaatioita. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja opiskelijana sinun on varauduttava siihen, että puolessatoista vuodessa suoritettavat kätilötyön opinnot edellyttävät tiivistä sitoutumista opiskeluun.

Opinnot aloitetaan avoimessa AMK:ssa

Opinnot aloitetaan avoimen AMK:n opiskelijana. Haet siis ensin avoimen AMK:n opiskelijaksi erikoispolkuopintojen haussa 25.11. - 7.12.2021. Erikoispolkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa opintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Erikoispolkuopinnot alkavat 4.1.2022. Opiskelet ensimmäisen puolen vuoden aikana 30 op avoimen AMK:n opiskelijana. Kun olet suorittanut vähintään 20 opintopistettä avoimessa AMK:ssa, olet hakukelpoinen kevään erillishaussa, jossa haet tutkinto-opiskelijaksi. Erillishaku järjestetään toukokuun 2022 ensimmäisillä viikoilla.

Erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi valitut erikoispolkuopiskelijat jatkavat teoriaopintojen jälkeen opintojaan kätilötyön kliinisessä harjoittelussa (60 op). Nämä opinnot toteutuvat alkaen elokuusta 2022 ja jatkuvat kevääseen 2023, valmistumiseen asti. Koko koulutuksen laajuus on siis 90 op ja suunniteltu kesto 1,5 vuotta. Huomaathan, että pelkästään avoimen AMK:n opinnot (30 op) eivät vielä anna kätilön pätevyyttä.

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia, ja siten opinnoista peritään 200 euron lukukausimaksu. Tutkinto-opiskelijoille opetus on ilmaista.