Sivu päivitetty 25.11.2019
Kuvataiteilija (AMK), animaatio

Kuvataiteilija (AMK), animaatio

Kuvataiteen koulutuksen animaatio-opintojen tavoitteena on, että valmistuttuasi osaat toimia ammatillisesti animaation ja kuvataiteen kentällä sekä esittää julkisesti työsi tuloksia. Animaation opinnoissa syvennyt animaatioon omana taiteenlajina ja ilmaisumuotonaan. Opiskelet 2D/3D- sekä stop motion -tekniikoita, tarinankerrontaa, digitaalisten työkalujen käyttöä, editointia ja äänityöskentelyä.

Opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä alan eri tehtävissä animaattorina, visualistina, peligraafikkona, hahmosuunnittelijana, storyboard-artistina, animaatio-ohjaajana ja käsikirjoittajana riippuen omista valinnoistasi ja kiinnostuksestasi. Animaatiosta valmistuneet työskentelevät myös kuvittajina sekä sarjakuvan parissa.

Kuvataiteen koulutuksen ja animaatio-opintojen sisältö

Perusopinnoissa muodostat käsityksen media-alan toimintaympäristöstä ja lainsäädännöstä sekä työelämästä ja yrittäjyydestä. Opit kirjallista ja kuvallista ilmaisua sekä näiden analysoinnin taitoja. Lisäksi opiskelet kieliä ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan mediakentällä entistä enemmän. Animaation syventävät opinnot keskittyvät animaatiolliseen ilmaisuun ja eri toteutustapoihin sekä tekniikoihin, kuten piirros-, nukke- ja 3D-animaatioon. Voit suunnata osaamistasi myös peligrafiikkaan tai valitsemaasi erikoisalaan oman kiinnostuksesi ja opetussuunnitelman tarjonnan mukaan. 

Kuvataiteen animaatio-opinnoissa kannustetaan tekemään itsenäisiä taiteellisia valintoja sekä kehitetään valmiuksia arvioida ja analysoida omaa ja toisten taiteellista toimintaa. Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassasi painotat opintojasi kiinnostuksesi mukaan. Yksilöllistä opintopolkua rakennat syventävien ammattiopintojen, vaihtoehtoisten ammattiopintojen ja vapaasti valittavien opintojen valinnoilla, työharjoitteluilla ja projektiopinnoilla sekä opinnäytetyösi aiheen valinnalla. 

Voit tutustua animaation ja elokuvan opiskelijoiden ja alumnien toimintaan Animaation ja elokuvan blogissa sekä Elokuva- ja animaatiokoulutus Turussa Facebook-sivulla.

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä

Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet 

  • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
  • Tehtävä 2: Haastattelutehtävä. Arviointiperusteet: Motivaatio ja soveltuvuus alalle. Pistemäärä: max. 20.
  • Tehtävä 3: Kuvakäsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Sisällön tiivistämiskyky, aiheen valinta ja tarinan kuvallinen kuljetus. Pistemäärä: max. 15.
  • Tehtävä 4: Käsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Tarinan oivaltavuus/idea ja rakenteen toimivuus, tarinan kuljetus ja syy-seuraussuhteiden toimivuus. Pistemäärä: max. 15.
  • Tehtävä 5: Hahmosuunnittelu- ja synopsistehtävä. Arviointiperusteet: Hahmojen karakterisointi ja ilmeikkyys sekä sopivuus elokuvan tyyliin. Pistemäärä: max. 15.
  • Tehtävä 6: Kuvakäsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Idean toimivuus ja omaperäisyys, visuaalinen oivaltavuus ja animaatiollinen kerronta, tunnuksen ajallinen hahmotus. Pistemäärä: max. 15.