Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2020
Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Monimuotokoulutus, Salo

Liiketalouden tradenomikoulutuksesta valmistuu monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työelämän kehittäjiä. Tradenomina (AMK) voit työllistyä erilaisiin ja monipuolsiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin tai yrittäjäksi. 

Monimuotokoulutus on suunnattu erityisesti useamman vuoden työkokemuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä työssään tai etsivät uusia uramahdollisuuksia. Opinnot voit suorittaa myös työn ohessa. 

Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat myös asiakas-, talous-, työyhteisö- ja kansainvälisyysosaaminen.

Opiskellessasi Salo IoT Campuksella olet siellä, missä tapahtuu. Ainutlaatuinen Salo IoT Campus muodostaa yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisön, joka rakentaa älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita saman katon alla. Se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön alan yritysten kanssa ja omien ammatillisten verkostojen laajentamiseen. 

Osaamispolkuna digitaalinen liiketoiminta

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija perehdyt liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennyt liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin, joita ovat asiakasosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen.

Syventävänä osaamispolkuna vuoden 2021 koulutuksessa on digitaalinen liiketoiminta. Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa voit perehtyä muun muassa siihen, miten yritykset voivat hyödyntää pilvipalveluja, big dataa ja analytiikkaa myynnissä ja markkinoinnissa sekä millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia teknologiat tuovat tullessaan. 

Tutkintoon sisältyy lisäksi harjoittelua, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Näiden avulla täydennät omaa henkilökohtaista oppimisuunnitelmaasi ja syvennät ammatillista suuntautumistasi. 

Monimuotokoulutuksessa opinnot sisältävät lähijaksoja sekä etäopiskelua. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (kaksi peräkkäistä arkipäivää, opetus päiväaikaan) ja suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna. Opiskelu tapahtuu sekä yksilö- että pienryhmätasolla, jossa tiimityöskentelytaidot korostuvat. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina ja tukevat oppimisprosessiasi koko opintojen ajan.