Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.11.2020
Suuhygienisti (AMK)

Suuhygienisti (AMK)

Valmistuttuasi suuhygienistiksi olet suun terveydenhoitotyön asiantuntija. Olet kiinnostunut ihmisistä, hoitamisesta ja terveyden edistämisestä. Edistät ja ylläpidät suun terveyttä, hoidat ja ehkäiset suu- ja hammassairauksia sekä opastat ja ohjaat. Voit työskennellä terveysalan organisaatioissa, kuten terveyskeskuksissa, hoiva- ja palvelulaitoksissa, yksityisillä hammaslääkäriasemilla tai yksityisenä yrittäjänä.

Yhteistyön tekeminen muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa on olennainen osa työtäsi. Yhteistyötä tehdään yhä enemmän esimerkiksi hoitotyön- ja sosiaalialan asiantuntijoiden, puhe- ja toimintaterapeuttien ja opettajien kanssa.

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Tutkinto sisältää valtioneuvoston asetuksen mukaisen rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vastaa Euroopan Unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa.

Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta, joihin sisältyy ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja, ammattiopintoja, harjoittelua, opinnäytetyö kypsyysnäytteineen sekä vapaasti valittavia opintoja. Ammattiopinnoissa perehdyt ammatin keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja ongelmakohtiin. Valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen ja toimimaan tarvittaessa lähiesimiehenä.

Opintoihin sisältyy harjoittelua korkeakoulukampuksen simulaatiotilanteissa, suuhygienistikoulutuksen StuDental -klinikkaoppimisympäristössä sekä erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Opinnot sisältävät monimuotoisia ja moniammatillisia ristiin opiskeltavia kokonaisuuksia eri menetelmillä (luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, taitopajoja, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua.)