Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.7.2021
Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista liiketalouden tai tekniikan alalla? Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa mahdollisuuksiasi päästä tutkinto-opiskelijaksi ja kehittää taitoja, joita tarvitset alan opinnoissa.

Valmentavan koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat alakohtaiset suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Seuraava valmentava koulutus järjestetään keväällä 2022 (tammikuu - kesäkuu).

Koulutuksen rakenne

  • Suomen kieli tekniikan ja liiketalouden alalla 15 op
  • Englannin kieli ja viestintä 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
  • Opiskelutaidot 5 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta.

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Valmentava koulutus toteutuu verkossa, joten voit opiskella paikasta riippumatta. Opiskeluun sisältyy paljon verkkotapaamisia, noin 5–8 tuntia viikossa. Verkossa tavataan arkipäivisin klo 8–16. Myös verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakeminen 

Seuraava hakuaika on loka-marraskuussa 2021. Tarkemmat tiedot päivitetään tälle sivulle alkusyksystä 2021.

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. 


Valintaperusteet ja hakukelpoisuus 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään koulutuksen alkaessa.

Valintakoe

Koulutukseen on valintakoe. Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyllä 2021. 

Opiskelijavalinnat 

Tarkemmat tiedot opiskelijavalintojen aikataulusta julkaistaan syksyllä 2021. 

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan tutkintokoulutukseen haetaan yhteishaun kautta.

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueen TE-toimistosta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.