Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.9.2023
Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista liiketalouden tai tekniikan alalla? Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa mahdollisuuksiasi päästä tutkinto-opiskelijaksi ja kehittää taitoja, joita tarvitset alan opinnoissa. Hakuaika valmentavaan koulutukseen on: 14.10. - 11.11.2024 (klo 15.00). 

Valmentavan koulutuksen (30 op) suorittaneet voivat hakea erillishaussa tiettyihin Turun AMK:n tutkintokoulutuksiin. Hakijoiden ei tarvitse osallistua tutkintokoulutuksen valintakokeeseen, vaan valinta perustuu valmentavan koulutuksen opintosuorituksiin. HUOM. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta "Haku tutkinto-opiskelijaksi.

Valmentavan koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat alakohtaiset suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Seuraava valmentava koulutus järjestetään 8.1.–13.6.2025.

Koulutuksen rakenne

  • Suomen kieli tekniikan ja liiketalouden alalla 15 op
  • Englannin kieli ja viestintä 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
  • Opiskelutaidot 5 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta.

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Valmentava koulutus toteutuu verkossa, joten voit opiskella paikasta riippumatta. Opiskeluun sisältyy paljon verkkotapaamisia, noin 5–8 tuntia viikossa. Verkossa tavataan arkipäivisin klo 8–16 välillä. Myös verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakeminen 

Seuraava hakuaika on 14.10. - 11.11.2024 (klo 15.00). Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa

Opintopolusta löydät mm. hakulomakkeen, tarkempia tietoja hakukelpoisuusehdoista ja valintaperusteista. 

Valintaperusteet ja hakukelpoisuus 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Kielitaitotason arviointitaulukko

Valintakoe

Koulutukseen on valintakoe. Valintakoe järjestetään 25.11.2024.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat valitaan hakemusten perusteella. Valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse erillinen kutsu.

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat 

Liiketalouden ja tekniikan alan koulutukseen valitaan enintään 30 opiskelijaa. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille viimeistään 13.12.2024.

Opinnot alkavat 8.1.2025. Opiskelijaksi valituille lähetetään tarkemmat tiedot opintojen aloituksesta sähköpostitse. 

Haku tutkinto-opiskelijaksi

Valmentavan koulutuksen (30 op) suorittaneet voivat hakea erillishaussa tiettyihin Turun AMK:n tutkintokoulutuksiin. Erillishaussa hakijoiden ei tarvitse osallistua tutkintokoulutuksen valintakokeeseen, vaan valinta perustuu valmentavan koulutuksen opintosuorituksiin. Seuraava erillishaku järjestetään kesäkuussa 2025.

HUOM. Voit hakea tutkintokoulutukseen erillishaussa, jos 

  • olet käynyt suomalaisen lukion ja/tai sinulla on lukion päättötodistus.  
  • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon 
  • olet tehnyt suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon 
  • sinulla on ulkomainen koulutus, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai 
  • sinulla on korkeakoulututkinto. 

Jos sinulla ei ole todistusta em. koulutuksesta, sinulla täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta tai oleskelulupa suojelun perusteella tai erityisellä humanitaarisella perusteella.

Erillishaun hakuohjeet tarkennetaan erillishakua koskevalle sivulle tammikuussa 2025 (kohta "Haku tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille"). Erillishaun lisäksi on mahdollista hakea tutkintokoulutuksiin myös yhteishaussa tai esim. polkuopintojen kautta.

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Voit tiedustella tukimahdollisuuksista oman alueesi TE-toimistosta tai kuntakokeilusta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.