Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.6.2021
Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Onko sinulla sairaanhoitajan, ensihoitajan tai kätilön koulutus ja haluaisit opiskella vielä terveydenhoitajaksi? Nyt sinulla on mahdollisuus hakea terveydenhoitajakoulutukseen, jossa teoriaopinnot suoritetaan verkossa ja kliininen harjoittelu työelämäympäristöissä. Ensimmäiset kuukaudet (20 op) suoritetaan avoimen AMK:n opintoina. Tämän jälkeen haetaan tutkinto-opiskelijaksi ja suoritetaan loppuaika opinnoista (40 op) tutkinto-opiskelijana. 

Terveydenhoitaja toimii terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kansanterveystyön asiantuntijana. Terveydenhoitajan työssä korostuu valmius toimia yksilön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan terveyteen liittyvien voimavarojen tukijana ja edistäjänä. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus ja itsenäinen päätöksentekokyky.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa suoritettu sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinto. Katso tarkemmat hakukelpoisuusehdot Opintopolusta.

Monimuotototeutuksessa verkko- ja lähiopetusta

Koulutuksen teoriaopinnot toteutuvat verkko-opintoina. Orientaatiopäivät, kliininen harjoittelu ja simulaatio-opetus toteutuu lähiopetuksena Turussa. Terveydenhoitajakoulutuksen verkko-opinnoissa opiskelet teoriaopinnot verkko-opetusmenetelmiä hyväksikäyttäen opintojen alkuun sijoittuvien muutaman orientaatiopäivän jälkeen. Opintoihin sisältyvät kliiniset harjoittelut toteutuvat osittain simulaatioharjoituksina, jotka toteutuvat lähiopetuksena, sekä työelämäharjoitteluina erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja opiskelijan on varauduttava siihen, että vuodessa suoritettavat terveydenhoitotyön opinnot edellyttävät tiivistä sitoutumista opiskeluun.

Syksyllä 2021 alkavissa opinnoissa verkkotapaamiset ovat torstaisin. Aikataulu tarkentuu opintojen alkaessa. 

Terveydenhoitotyön opintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen terveydenhoitotyön toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt terveydenhoitotyön tehtäväalueisiin ja menetelmiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Opintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon liität muiden tieteenalojen tietoperustaa.

Opinnot aloitetaan avoimessa AMK:ssa

Opinnot aloitetaan avoimen AMK:n opiskelijana. Haet siis ensin avoimen AMK:n opiskelijaksi omassa haussaan. Pohjakoulutusvaatimuksena on Suomessa suoritettu sairaanhoitaja (AMK)-, ensihoitaja (AMK)- tai kätilö (AMK) -tutkinto.  Tarkemmat tiedot hakemiseen liittyen löydät Opintopolusta.

Kun ensimmäinen osio opinnoista (20 op) on suoritettu, haet tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja viimeistelet opintosi (40 op) tutkinto-opiskelijana. Koko koulutuksen suunniteltu kesto on 1 vuosi.

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia, ja siten opinnoista peritään 200 euron lukukausimaksu. Tutkinto-opiskelijoille opetus on ilmaista.