Sivu päivitetty 16.11.2016
Projektin johtaminen

Projektin johtaminen

Valmennuksesta avaimet projektin johtamisen onnistumiseen!

Projektit luovat perustan monenlaiselle toiminnan kehittämiselle. Ne ovat myös merkittävä julkisen rahoituksen kanavointikeino. Päteviä projektinjohtajia tarvitaan kipeästi.

Projektiosaamisessa on kyse paremmasta työn hallinnasta, joten projektipäällikön oma osaaminen, työn hallinta ja johtamistaidot ovat keskeisiä tekijöitä projektin onnistumisen kannalta. Projektin vetäjälle tärkeitä ominaisuuksia ovat johtamiskyky, järjestelmällisyys ja kyky hallita suuria kokonaisuuksia. Usein projektipäälliköltä edellytetään myös ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä sitoutumista projektin tavoitteisiin.

Valmennukseen sisältyy käytännön harjoituksia, joiden avulla osallistujat kykenevät hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa heti omassa työssään. Valmennukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia teemoja:

• Projektitoiminnan perusteet
• Projektin suunnittelu ja resursointi
• Projektin talous ja seuranta
• Projektin dokumentointi ja raportointi
• Projektin johtaminen
• Tiimin dynamiikka
• Projektiviestintä

Valmennuksen ajankohta ja kokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä, niin rakennamme organisaatiosi tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden!