Sivu päivitetty 6.7.2018

Toimintaterapiaa lasten hyväksi

Lehtori Helena Tigerstedtin sydämen asia ovat lapset ja lasten kuntoutus. Toimintaterapian koulutuksessa hän opettaa lasten normaalikehityksen kulkua kokonaisuudessaan neurologisen kehityksen näkökulmasta ja täydennyskoulutuksessa aiheina ovat sensorinen integraatio eli lapsen kyky jäsentää aistitietoa käyttöä varten sekä leikin arviointi.

Toimintaterapian lehtori Helena Tigerstedt on erikoistunut lasten toimintaterapiaan. Perusopetuksessa hän opettaa lasten normaalikehityksen kulkua kokonaisuudessaan neurologisen kehityksen näkökulmasta.

Täydennyskoulutuksessa hän kouluttaa ammattilaisia leikin arviointiin ja sensoriseen integraatioon.

Palvelutoimintaa ja opiskelua oikeassa työelämässä

Näytä lisää

Toimintaterapiakoulutus toimii erilaisissa yhteisöissä. Tärkeä yhteistyökumppani on Kaarinan terveyskeskus, lastenneuvolan kanssa koulutus on tehnyt yhteistyötä yli 10 vuotta. Palvelutoiminnan asiakkaat tulevat kaikki sieltä.

– Arvioimme Kaarinassa kaikki lapset, joilla on havaittu kehityshäiriö. Opiskelijamme arvioivat lapset videoiden ne. Hyöty on monitahoinen, opiskelijamme oppivat oikeassa asiakastyössä, lapset saavat arvioinnin ja Kaarina työntekijöitä, Tigerstedt kertoo.

Terapiassa käy 8-10 lasta viikossa, joille terapia suunnitellaan ja toteutetaan. Kaarinan verkostossa ovat mukana terveydenhoito ja varhaiskasvatus, tällainen yhteistyö on ainutlaatuista Suomessa. Heidän kanssaan tehdään kuntoutus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia.

– Varhaiskasvatuksessa teemme opinnäytetöitä ja koulutusta yhdessä heidän kanssaan. Nyt viemme sinne kansainvälistä toimintakykyluokitusta.

Opiskelijoille yhteistyö on hyvä juttu, mutta samalla haaste. Tällaista toimintaa ei kentällä oikeasti vielä ole. Opiskelijoita koulutetaan tulevaan eikä olemassa olevaan.

– Opiskelija on oman alansa eteenpäin viejä. Tämän opiskelijat kokevat ristiriitaisena, koska heillä on joskus vaikeuksia viedä uutta eteenpäin työelämään.

 

Helena Tigerstedtin toiminnasta ja ajatuksista voit lukea enemmän Talk-verkkolehdestä .