Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.11.2022

Turun AMK selvittää Raision kaupungin kanssa yritysten tilannetta – tavoitteena hyvinvoiva Raisio

Turun ammattikorkeakoulu auttaa Raision kaupunkia rakentamaan parempaa toimintaympäristöä raisiolaisille yrityksille.

Turun ammattikorkeakoulun myynti-insinööriopiskelijat konktaktoivat raisiolaisia yrityksiä ja selvittävät yritysten kehityskohteita. Kehityskohteet voivat liittyä esimerkiksi yritysten tiloihin, tuotantoon tai henkilöstötilanteeseen. Kerätty tieto syventää Raision kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä ja edesauttaa raisiolaisten yritysten kasvamista ja kehittymistä.   

– Haluamme selvittää, miten raisiolaisilla yrityksillä tällä hetkellä menee. Tämän teemme kysymällä tietoja liikevaihdosta, kannattavuudesta, henkilöstön määrästä ja investoinneista. Näiden tietojen perusteella voimme tarjota entistä paremmin omaa apuamme, esimerkiksi auttaa rekrytoinneissa. Samalla haluamme kuulla, miten yritysten yhteistyö Raision kaupungin kanssa sujuu. Pystymme auttamaan yrityksiä heille merkityksellisissä asioissa, sanoo Raision kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila.  

Kaikkinensa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tavoitteena on käydä läpi mahdollisimman monta raisiolaista yritystä. Opiskelijat käyvät läpi erilaisia yrityksiä laajasti. Myynti-insinööriopiskelijoille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden päästä kehittämään omaa liiketoiminnallista osaamista ja yhteistyötaitoja. Samalla opiskelijat tuovat esille AMK-yhteistyön mahdollisuuksia eli sitä, miten Turun AMK voi auttaa yrityksiä.  

– Myynti-insinööriopiskelijat ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita, ja heitä on kaikkiaan 54. Opiskelijat ovat motivoituneita ja hyvin selvästi myyntiin orientoitunutta porukkaa. Tämä projekti sopii erinomaisesti tulevalle myynti-insinöörille sekä toteutuksen teoreettisen aihesisällön konkreettisen soveltamisen näkökulmasta, että käytännönläheisen asiakaskontaktoinnin suunnittelun ja toteutuksen seurauksena, sanoo lehtori ja finanssialan palveluiden ja kiinteistövälityksen koulutusvastaava Jukka Rantala.  

Myynti-insinöörikoulutus on Turun ammattikorkeakoulun uusimpia tekniikan koulutusaloja. Koulutuksessa yhdistyy myynnin ja tuotantotalouden insinöörien opinnot, eli valmistuneet ovat teknisen myynnin ammattilaisia.  

opiskelijat.jpg
Turun AMK:n myynti-insinööriopiskelijat ottavat yhteyttä raisiolaisiin yrityksiin.

Hyvinvointi näkyy tavalliselle raisiolaisellekin 

Raision kaupungilla on jo nyt tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Yritys- ja työllisyyspalveluiden henkilökunta jalkautuu raisiolaisten yritysten pariin ympäri vuoden.  

Raision kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu toivovat yhdessä, että mahdollisimman moni raisiolainen yritys uskaltaa ottaa askeleen kohti parempaa liiketoimintaa ja samalla tukea tulevaisuuden ammattiosaamista. Osallistuminen on yrityksille ilmaista. Ensimmäiset yhteydenotot alkavat vielä tämän vuoden puolella.  

– Jos paikalliset yritykset voivat hyvin eli kasvavat ja kehittyvät, kumuloituu hyvinvointi myös muualle kaupungin alueelle. Tavalliselle raisiolaiselle hyvinvoivat yritykset näyttäytyvät esimerkiksi parempina palveluina, verotuloina sekä sillä, että raisiolaisille ja seudun asukkaille löytyy kaupungin alueelta työpaikka, sanoo Mattila.  

Yhteistyö Raision kaupungin kanssa on osa Turun ammattikorkeakoulun FLEXI: Green and Lean ja RESIINA-projekteja . Ne tarjoavat pk-yrityksille yrityskohtaisen koulutus- ja kehittämiskokonaisuuden, jossa lisätään yrityksen muutosketteryyttä, riskinhallintaa, esihenkilötaitoja, kestävän kehityksen osaamista, tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Projekteja rajoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.