Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.11.2023

Turun AMK kehittää Itämerelle älyväylää – tavoitteena turvalliset tiedonvaihto- ja viestintäpalvelut

Itämeri on yksi maailman vilkasliikenteisimmistä merialueista. HELCOMin tilastojen mukaan vaarallisten lastien kuljettaminen ruuhkaisilla vesillä on lisääntynyt, minkä vuoksi turvallisen ja kestävän merenkulun takaamiseksi väylänkäyttäjille tarvitaan luotettavia tiedonvaihto- ja viestipalveluita.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman Maritime Data Methods for Safe Shipping –hankkeen (MaDaMe) tarkoituksena on kehittää Itämeren alueen digitaalisia väyläpalveluita ja tukea niin sanottujen älyväylien käyttöönottoa. Kehitettävät palvelut takaavat meriliikenteen hallinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten ja alueella liikkuvien laivojen kyberturvallisen viestien vaihdon ja yhteydenpidon.

– Tätä kehitystyötä tarvitaan kipeästi, sillä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen ei vielä hyödynnetä tehokkaasti, kertoo Turun ammattikorkeakoulun johtava yliopettaja ja Wireless Communications and Cybersecurity -tutkimusryhmän tutkimusvastaava Jarkko Paavola.

Konkreettisesti hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia merivaroituksia ja alusliikennepalveluita sekä virtuaalisia turvalaitteita. Piloteissa testataan merivaroitusten, turvalaite muutosten ja toimintahäiriöiden sekä alusliikennepalveluiden tiedon jakamista standardoidussa digitaalisessa muodossa suoraan alusten navigointilaitteisiin. Palveluiden avulla voidaan jakaa miehistön päätöksenteon tueksi ajantasaista navigoinnissa tarvittavaa tietoa. Pilotointityössä hyödynnetään Turun AMK:n autonomisen vesiliikenteen testialusta ja sen etäohjauskeskusta.

– Hankkeessa kehitettävien digitaalisten palveluratkaisujen tuloksia hyödynnetään kansainvälisessä standardoinnissa, jotta ratkaisut ovat yhteensopivia globaalisti. Tällöin laivojen komentosiltajärjestelmät saavat tiedot yhtenevällä tavalla kaikilla maailman merillä, kertoo Paavola.

Hankkeessa on mukana laajasti muita korkeakouluja, yrityksiä ja viranomaisia Itämeren alueelta, Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Puolasta ja Virosta. Suomessa kehitystyötä tehdään muun muassa Väyläviraston ja Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kanssa. Väylävirasto toteuttaa hankkeessa merenkulun turvalaitetietojen jakeluun tarkoitetun palvelun, jolla voidaan välittää aluksille turvalaitteiden perustietoja sekä tietoa niiden mahdollisista häiriöistä suoraan alusten navigointijärjestelmiin.

– Lisäksi osana Väyläviraston ja Fintrafficin kumppanuussopimusta Fintrafficin meriliikenteenohjaus toteuttaa hankkeessa pilottiversiot palveluiden välitykseen tarvittavasta kansallisesta palvelualustasta sekä digitaalisesta VTS liiketeenjärjestelypalvelusta. Hankkeessa testataan myös VDES (VHF Data Exchange System) -järjestelmän käyttöä tietojen välitykseen, toteaa palveluvastaava Tuomas Martikainen Väylävirastolta.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus toimittaa digitaalisia ratkaisuja meriliikenteen ohjaukseen, aluksille merellä ja eri viranomaisille Suomessa.

– Hankkeella on keskeinen rooli merenkulun palvelujen digitalisoinnin kehityksessä. Se edistää turvallisuutta, sujuvuutta ja tehokkuutta Suomen vesialueilla. Fintrafficin kaksi VTS-keskusta varmistavat turvallisuuden ja palvelun tasokkuuden koko Suomen rannikolla ja Saimaan syväväylällä, sanoo hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficilta. 

Kolmivuotinen MaDaMe-hanke alkoi marraskuun alussa. Sitä rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.