Sivu päivitetty 20.3.2020
Tietoliikenne ja tietoturva

Tietoliikenne ja tietoturva

Tutkimusryhmän tavoitteena on kattaa laajasti yritysten liiketoimintaan liittyvät tietojärjestelmät, -verkot ja niiden käyttöön liittyvät kyberturvallisuushaasteet. Tulevaisuuden suuria haasteita ovat siirrettävien datamäärien valtava kasvu, pilvipalveluiden yleistyminen, tiedonsiirron painopisteen siirtyminen langattomiin verkkoihin sekä tietovirtojen ja -varastojen turvaaminen. Yritysten näkökulmasta uudet teknologiat tuovat tuottavuuden kannalta merkittäviä uusia mahdollisuuksia, mutta samalla tekevät haavoittuvaiseksi kun toiminta siirtyy yhä enenevässä määrin verkkoon. Tutkimusryhmämme tekee läheistä yhteistyötä uusia teknologioita kehittävien ja niitä hyödyntävien yrityksien kanssa. Toiminta-ajatukseemme kuuluu testialustojen kehittäminen ja osaamisen siirtäminen yrityksiin. Toiminta painottuu erityisesti 5G-teknologiaan sekä IoT-järjestelmien kyberturvallisuuteen.
 
Kyberturvallisuuden osalta tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää testaustoimintaa erityisesti IoT-liiketoimintaan liittyviin järjestelmien ja laitteiden sekä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Tutkimusryhmä on aktiivinen Salon IoT-kampuksella, jonne kehitetään kyberturvallisuuslaboratoriota. Lisäksi tutkimusryhmän tavoitteena on yleisen tietoturvatietoisuuden lisääminen – toimintaan kuuluu esimerkiksi PK-yrityksille suunnattu vuosittainen Tietoturvapäivä. Turun AMK on jäsenenä ECSOssa (European Cyber Security Organisation) ja FISCissä (Finnish Information Security Cluster).
 
Tietoliikenteen osalta  tutkimustoiminnan pohja on kehittynyt 2000-luvun alkupuolella keskittyen digitaalisen TV:n tekniikoihin. Tutkimusta on tehty useissa Tekes-rahoitteisissa EU:n laajuisissa EUREKA/Celtic -klusterin hankkeissa. Tämän vuosikymmenen alussa painopiste siirtyi jaetun spektrinkäytön ja kognitiiviradioverkkojen tutkimukseen. Tekesin Trial-teknologiaohjelmassa Turkuun on rakennettu esimerkiksi TV White Space -testiympäristö sekä spektriobservatorio, jolla seurataan pitkällä aikavälillä taajuuksien hyödyntämistä Turun alueella. Viime vuosina Business Finlandin 5thGear-teknologiaohjelmassa sekä EU:n H2020-tutkimusohjelmassa toimintamme on keskittynyt 5G:hen eli viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin sekä langattomiin IoT-tekniikoihin. Hankkeissa on rakennettu 5G-testiverkko, jota hyödynnetään pilotoinnissa sekä testaustoiminnassa viestintäverkkoja hyödyntävien yritysten kanssa.
 
Ryhmän tutkimus, kehitys ja innovaatio -toiminta on herättänyt laajasti kansainvälistä mielenkiintoa. Vuonna 2016 tutkimusryhmä oli mukana konsortiossa, joka voitti Horizon Prize -palkinnon 500 000€ Collaborative Spectrum Sharing -aiheessa.