Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.11.2021
Wireless Communications and Cybersecurity

Wireless Communications and Cybersecurity

Tulevaisuuden suuria haasteita ovat siirrettävien datamäärien valtava kasvu, pilvipalveluiden yleistyminen, tiedonsiirron painopisteen siirtyminen langattomiin verkkoihin sekä tietovirtojen ja -varastojen turvaaminen. Yritysten näkökulmasta uudet teknologiat tuovat merkittäviä mahdollisuuksia tuottavuudelle, mutta samalla lisäävät liiketoiminnan haavoittuvuutta toiminnan siirtyessa enenevässä määrin verkkoon.

TKI-toiminnan painopisteet

Salon IoT-kampukselle rakennetussa  kyberturvallisuuslaboratoriossa  kehitetään testaustoimintaa erityisesti IoT-liiketoimintaan liittyviin järjestelmien ja laitteiden sekä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Testaus- ja mittaustoiminnan ohella tutkimusryhmän tavoitteena on yleisen tietoturvatietoisuuden lisääminen – toimintaan kuuluu esimerkiksi PK-yrityksille suunnattu vuosittainen Tietoturvapäivä .Turun AMK on jäsenenä ECSOssa (European Cyber Security Organisation) ja FISCissä (Finnish Information Security Cluster).

Tietoliikenteen osalta tutkimustoiminnan pohja on keskittynyt digitaalisen TV:n tekniikoihin. Tutkimusta on tehty useissa Tekes-rahoitteisissa EU:n laajuisissa EUREKA/Celtic -klusterin hankkeissa. 2010-luvun alussa painopiste siirtyi jaetun spektrinkäytön ja kognitiiviradioverkkojen tutkimukseen. Tekesin Trial-teknologiaohjelmassa Turkuun on rakennettu esimerkiksi TV White Space -testiympäristö sekä spektriobservatorio, jolla seurataan pitkällä aikavälillä taajuuksien hyödyntämistä Turun alueella.

Viime vuosina Business Finlandin 5thGear-teknologiaohjelmassa sekä EU:n H2020-tutkimusohjelmassa toimintamme on keskittynyt 5G:hen eli viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin sekä langattomiin IoT-tekniikoihin. Hankkeissa on rakennettu 5G-testiverkko , jota hyödynnetään pilotoinnissa sekä testaustoiminnassa viestintäverkkoja hyödyntävien yritysten kanssa.
 
Ryhmän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on herättänyt laajasti kansainvälistä mielenkiintoa. Vuonna 2016 tutkimusryhmä oli mukana konsortiossa, joka voitti  Horizon Prize -palkinnon 500 000€  Collaborative Spectrum Sharing-aiheessa.

Horizon prize certificate

 

Horizon 2020 -tutkimusohjelman 5G-Xcast keskittyi mediajakelun kehittämiseen mobiiliverkkojen avulla. Hankkeessa oli mukana mobiiliverkkotoimijoiden lisäksi merkittäviä TV-toimijoita kuten BBC ja Euroopan yleisradiounioni (EBU).