Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.8.2021

Johdon katsaus: katso video

Opiskelu

Työelämässä vaadittava osaaminen on nopeasti muuttumassa. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä. Kehittämämme  innovaatiopedagogiikka vastaa muutostarpeisiin ja kehittää opetusotetta niiden lähtökohdista. 

Innovaatiopedagogiikan toteutuksessa etenimme vuonna 2016 muun muassa moduuliOPSin, uusien opetus- ja oppimismenetelmien sekä henkilöstövalmennusten avulla. Valmennusten kehittämistehtävät tuottivat uutta innovaatiopedagogiikan mukaista toimintaa sekä artikkelikokoelman.  

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima kesälukukausi tarjosi yhdessä 20 muun ammattikorkeakoulun kanssa lähes 300 opintojaksoa, ja opiskelijat löysivät opinnot hyvin. Kesälukukautena suoritettiin yhteensä 2131 opintopistettä. 

Järjestimme sekä eTUBE-verkkopedagogista valmennusta että Innopeda-valmennusta henkilöstölle koko vuoden (yhteensä 11 ryhmää). Tällä takaamme kyseisten pedagogisten lähestymistapojen laatua sekä lisäämme jatkuvasti verkossa tarjottavien opintojen määrää. 

Carpe-yhteistyönä toteutimme Summer Learning Labin yhdessä kahden kansainvälisen partnerin kanssa. Lisäksi toteutettiin opiskelijoille suunnattu International Summer School sekä Verkkoja kokemassa -seminaari. 

Lasten AMK: hon on osallistunut 44 lasta vuoden aikana. Olemme myös jalkauttaneet Yrittäjyysopsia AMK:n sisällä sekä toteuttaneet korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille.

Vuoden 2016 julkaisuja aiheesta: 

Toim. Martti Komulainen, Taru Konst & Meiju Keinänen: Uudistuva korkeakoulu – Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa

Penttilä, Taru: Developing educational organizations with innovation pedagogy. International e-journal of Advances in Education 2, No 5.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut

TKI-toimintamme oli vuonna 2016 hyvässä nosteessa. Kohosimme jo vuoden 2015 tilastoissa kärkeen ulkoiselta rahoitukseltaan suurimmaksi ammattikorkeakouluksi. Vuoden 2016 aikana positiivinen kehitys jatkui, ja vuoden päättyessä ulkoinen rahoituksemme oli jo kohonnut 6,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 aikana meillä oli toteutuksessa kaikkiaan 162 hanketta. Henkilöstön kirjoittamia julkaisuja ilmestyi 655 kappaletta.

TKI-toimintamme tukee strategisia osaamiskärkiämme, joiden ympärillä myös tutkimusryhmämme toimivat. Vuoden 2016 aikana kaikkiaan kuusi tutkimusryhmäämme vastasi kukin vaikuttavasta yli miljoonan euron ulkoisen rahoituksen hankesalkusta. Tämä on osaltaan osoitus näiden osaamisalueiden merkittävästä ja tunnustetusta ammattitaidosta sekä laajasta verkostoitumisesta alan kansallisiin ja kansainvälisiin kontakteihin.

Olemme olleet menestyksekkäitä Euroopan unionin kahdeksannessa puiteohjelmassa, Horisontti 2020:ssä. Vuoden 2016 aikana meillä oli käynnissä tai sai myönteisen rahoituspäätöksen neljä mielenkiintoista yhteistyöhanketta, joissa olemme mukana kehittämässä eurooppalaista tutkimusta. Hankkeiden tutkimusteemoja ovat ikääntyvien älykkäät elinympäristöt (ACTIVAGE), teollisten sovellusten turvallisuus (Vessedia), sosiaaliset investoinnit (InnoSI) ja kestävä liikkuminen (Civitas ECCENTRIC).

Tutustu Horisontti 2020-hankkeisiimme:

Työelämäpalvelut

Vahvistamme AMK:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

Turun AMK:n työelämäpalvelut kattavat yritysten ja yksilöiden kehittämistarpeet kaikilla koulutusaloillamme. Tarjoamme Varsinais-Suomen työ-ja elinkeinoelämälle asiantuntija- koulutuksia ja -palveluja, opiskelijayhteistyömahdollisuuksia sekä TKI-palveluja.

Vuonna 2016 Turun AMK:n työelämäpalveluissa keskityimme erityisesti edistämään ”ensimmäisen luukun periaatetta”, jotta yhteydenotto meihin olisi mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä Varsinais-Suomen muiden työelämätoimijoiden kanssa. 

10 000 tuoretta ideaa

Yrityksillä ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää opiskelijoidemme tuoreita ideoita ja tietoja. Opiskelijayhteistyötä tehdään muun muassa projektitoimeksiantojen, harjoittelujen ja opinnäytetöiden merkeissä. 

Nostimme opiskelijayhteistyötä näyttävästi esiin, jotta Varsinais-Suomen yrityksissä tiedettäisiin entistäkin paremmin, miten monipuolisia toimeksiantoja opiskelijamme pystyvät toteuttamaan.

Lisätietoa opiskelijayhteistyöstä löydät täältä: 10k.turkuamk.fi

Ota yhteyttä!

Katso video:  Paraisten kaupunki sai somekampanjan (0:21)

 

Opiskelijat

Meillä opiskeli viime vuonna 8808 opiskelijaa (läsnä- ja poissaolevat, päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opiskelijamäärä on ollut hienoisessa kasvussa edellisiin vuosiin verrattuna. Alemman korkeakoulututkinnon suoritti 1591 ja ylemmän AMK-tutkinnon 143 henkilöä. Yhteensä meiltä valmistui 1734 henkilöä. 

55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi merkittävästi 3319:sta 5461:een. Taustatekijänä on muutos laskentaperusteissa, mutta ilman muutostakin tulos olisi noussut. Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopisteiden määrä kasvoi 8718,5:stä 9953:een. 

Opiskelijamme ovat opiskelijapalautteiden perusteella suhteellisen tyytyväisiä opetukseen. Tutkinto-opiskelijoiden yleinen tyytyväisyys oli opiskelijabarometrin (tammikuu 2017) mukaan pysynyt samana verrattuna edelliseen vuoteen eli 3,6 asteikolla 1–5. 

Valmistumisvaiheen opiskelijoille kohdistetun AVOP -kyselyn mukaan yleinen tyytyväisyys on kehittynyt positiiviseen suuntaan. AMK-tutkinnoissa tyytyväisyyden keskiarvo oli 5,0 ja YAMK-tutkinnoissa 5,3 (asteikko 1-7).

#AMKavajaisissa palkintoja opiskelijoille

Lukuvuoden avajaisissa Yrittäjyyden uudistaja -palkinnon sai opiskelijoiden Osuuskunta Droppi. Vuoden opiskelijana palkittiin journalismin opiskelija Lotta Lybeck, ja opiskelijoiden Into-palkinnon sai Petra Sundell media-alalta. Myös ryhmälle jaettava Tarmo-palkinto meni opiskelijoille: sen sai tuotantotalouden opiskelijaryhmä NTUTAS14.

Lue, kuka palkittiin vuoden alumnina, ja keitä olivat ensimmäiset TUAS Fellow -asiantuntijat

Henkilöstö

Strategian mukainen kehitys jatkui niukassa taloustilanteessa

Päätoimisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 703 henkilöä. Päätoimisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa kasvanut 5 henkilöllä, ja koko vuotta kuvaava henkilötyövuosien määrä eli HTV-luku oli edelliseen vuoteen verrattuna noussut 12 henkilötyövuodella. Talous oli edelleen tiukka, ja henkilöstö osallistui säästötalkoisiin mm. pitämällä talkoovapaita. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa eläköityvien tilalle noudatettiin erityistä harkintaa.

Vuoden aikana eläköityneiden määrä hieman kasvoi edellisen vuoden (11) tasosta. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 henkilöä ja yksi työsuhde päättyi työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläköitymishuippu osuu vuosiin 2020–2021. Muusta kuin eläköitymisestä johtuvia irtisanoutumisia vuoden 2016 aikana oli 7. Edellisen vuoden luku oli 11. Vaihtuvuus oli siis vähäistä. 

Vuoden 2016 aikana kehitimme kansainvälisten osaajien (Visiting Expert) tukipalveluita ja rekrytointia. Ulkomaalaistaustaisia päätoimisia työntekijöitä meillä työskenteli vuoden lopussa yhteensä 20.

Vuonna 2015 suunnittelimme ja otimme käyttöön uuden opettajien työsuunnittelumallin. Se painotti opettajien omavastuullista tuloksellista tiimityötä aiemman mekaanisen tuntia/opintopiste -mallin sijasta. Vuoden 2016 seurannassa huomattiin, että malli oli otettu käyttöön vaihtelevasti eri yksiköissä. Toteutuksesta käytiin keskustelu koulutus- ja tutkimuspäälliköiden kanssa, ja sovittiin uuden mallin yhteisestäkäyttöönotosta läpi koko organisaation. Seuraamme toteumaa ja tuloksia vuonna 2017.

Kehittäminen ja työhyvinvointi

Laadimme pitkälle aikavälille (2017–2020) henkilöstön kehittämissuunnitelman. Sen painopisteet digitaalisessa toimintaympäristössä ovat alakohtaisen osaamisen ohella

 • oppimisen johtaminen ja opettajuus
 • tutkimus-, ja kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä
 • yhteisöllisyys uudenlaisessa työympäristössä.

Toteutamme suunnitelman keskeiset toimenpiteet vuosittaisen kehittämissuunnitelman mukaisina. 

Uudistimme kehityskeskustelumallin ja sisällytimme siihen innopedakompetenssien alle rakentuvat henkilökohtaiset kehittämiskohteet. Yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen tavoitteiden asettaminen innopedakompetenssien pohjalta tuo strategian osaksi jokaisen henkilöstön jäsenen toimintaa. 

Panostimme työhyvinvointiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan tiivistämällä edelleen yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Hyödynsimme oman organisaation työnohjaajia työyhteisön ongelmatilanteisiin ja voimavarakoulutuksiin. Vahvistimme varhaisen tuen toimintamallia esimieskoulutuksilla osana arkipäivän toimintaa ammattikorkeakoulussa. Vuoden 2016 aikana teimme sopimuksen uudenlaisen henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta vuoden 2017 alkupuolella.

Henkilökuntaa palkittiin

Lukuvuoden avajaisissa henkilökunnan jäsenistä palkittiin Into-palkinnolla Miia Nokka opiskelijapalveluista. Opiskelijoiden äänestämän Vuoden opettaja -maininnan sai kolme inspiroivaa opettajaa: lehtori Anja Kuukasjärvi, tuntiopettaja Anu Ojaranta sekä lehtori Pirjo Oksanen

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä ansioituneille henkilökuntamme jäsenille. Kunniamerkin saivat: 

 • koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen
 • henkilöstöpäällikkö Marjatta Kykkänen
 • lehtori Terttu Parkkinen
 • koulutusjohtaja Marjut Putkinen
 • yliopettaja Ulla Wiirillinna
 • toimistosihteeri Marja Salminen.

Lue ansiomerkkien saajien esittelyt  

Lue lisää muista lukuvuoden avajaisissa palkituista sekä ensimmäisistä TUAS Fellow -jäsenistä

 

#fairTUAS

Turun ammattikorkeakoulu on Reilu

Meille myönnettiin Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi vuonna 2013. Raportoimme arvonimen säilyttämiseksi vuosittain reilua kauppaa edistävästä toiminnasta, johon kuuluvat esimerkiksi reilut kahvihetket ja reilun kaupan viikot.

Myös opiskelijakunta TUO on sitoutunut toiminnassaan edistämään reilua kauppaa muun muassa tarjoamalla järjestämissään tilaisuuksissa reilun kaupan kahvia ja teetä. 

Reiluus tarkoittaa meille myös muuta kuin pelkkää reilun kaupan edistämistoimintaa. 

Olemme

 • reilu korkeakouluyhteisön jäsenille 
 • reilu työnantaja (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus)  
 • reilu opiskelupaikka 
 • reilu Varsinais-Suomelle ja muullekin maailmalle 
 • reilu ympäristölle.

Toimimme vastuullisesti.

Tutustu vastuullisuusraportointiimme tarkemmin 

Yhtiön talous

Vuonna 2016 talous kiristyi entisestään. Valtionosuuden vähenemisen (-1,39 milj. euroa vuodesta 2015) lisäksi tasapainoista talouden kehitystä heikensi huomattavasti muiden tulojen ylioptimistinen budjetointi: ennen vuoden alkua tehdyssä taloussuunnitelmassa liikevaihto arvioitiin noin 1,5 miljoonaa euroa toteutunutta korkeammaksi. 

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 138 316,47 euroa (-0,2 % liikevaihdosta) kun budjetoitu tulostavoite oli +120 000 euroa. Yhtiön kokonaistulot olivat 66,35 milj. euroa (edellinen vuosi 65,8 milj. €) kun budjetoitu tulotavoite oli 67,8 miljoonaa euroa. 

Vastaavasti vuoden 2016 kokonaismenot, yhteensä 66,5 miljoonaa euroa, (edellinen vuosi 65,7 milj.€) alittavat budjetoidun 67,7 miljoonaa euroa.  Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 43,6 miljoonaa euroa, mikä on 65,6 % (ed. vuosi 62,9 %) kaikista kuluista.

Ammattikorkeakoulu sijoitti lähinnä omistajien vapaan oman pääoman sijoituksista kertyneitä likvidejä varojaan konsernitililtä edelleen hyväkorkoiseen vaihtovelkakirjalainaan sekä vuokratuloja tuottavaan kiinteistöön Turun Lemminkäisenkadulla. Nämä toimenpiteet toivat selvän lisän varsinaisen toimintamme ulkopuolisiin tuloihin.

Varallisuusasemamme pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittavat muun muassa erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 77,7 % (edellinen vuosi 58,3 %), sekä maksuvalmiutta kuvaava quick ratio arvolla 1,3 (2,2). 

Vakaasta taloudesta kertoo myös saamamme Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa AA+-luottoluokitus sekä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, joka on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena kiristyvässä taloustilanteessa.

Taloudelliset tunnusluvut

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: taloudelliset tunnusluvut
Taloudelliset tunnusluvut (kun klikkaat kuvaa, se avautuu suurempana).

Tuloslaskelma

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: tuloslaskelma
Tuloslaskelma

 

Tase

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: talousluvut, tase
Tase

Epäsuora rahoituslaskelma

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: talousluvut, epäsuora talouslaskelma
Epäsuora rahoituslaskelma

 

Muut avainluvut

 

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: opiskelijat-taulukko
Opiskelijat (kun klikkaat kuvaa, se avautuu suurempana).

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: tutkinnot-taulukko
Tutkinnot
HENKILÖSTÖ.jpg
Henkilöstö

 

 

Turun AMK:n vuosikertomus 2016: TKI-toiminta-taulukko
TKI-toiminta
Turun AMK:n vuosikertomus 2016: työelämäyhteistyö
Työelämäyhteistyö