Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
ISMO – Intelligent and sustainable stormwater management

ISMO – Intelligent and sustainable stormwater management

Hulevesiratkaisuja vaihteleviin olosuhteisiin

ISMO-hanke pyrkii edistämään luonnonmukaisen hulevesien hallinnan käyttöönottoa

  1. kehittämällä mallinnus- ja simulointityökaluja, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää ja ennakoida hulevesiratkaisujen toimintaa vaihtelevissa olosuhteissa
  2. vahvistamalla kestävän hulevesisuunnittelun prosessia kehittämällä datan hallinnan ja hyödyntämisen käytäntöjä suunnitteluvaiheesta operointiin sekä parantamalla tiedonkulkua prosessin aikana
  3. tuottamalla tietoa luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen hyödyistä ja kommunikoimalla eri sidosryhmille tutkimukseen perustuvista johtopäätöksistä ja suosituksista 

Mitä hankkeessa tehdään?

  • Luodaan hulevesimallit kahdesta valuma-alueesta sekä monitoroidaan jatkuvatoimisesti virtaamaa ja veden laatua 
  • Hyödynnetään numeerista CFD (computational fluid dynamics) 3D-mallinnusta ja simulointia hulevesimallinnuksessa virtaamien ja aineiden pidättymisen tarkempaa tarkastelua varten 
  • Kehitetään yhdessä eri sidosryhmien kanssa kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen tiedonhallintaa etsimällä tapoja yhdistää eri vaiheissa tuotettuja malleja ja dataa (mm. infraBIM, suunnittelumallit, 3D kaupunkimalli, avoin paikkatieto) 
  • Kehitetään Kuninkojan ja Kupittaan kohdealueista digitaaliset kaksoset, joiden avulla voidaan visualisoida hulevesiratkaisujen toimintaa
  • Viestitään hankkeen aktiviteeteista ja tuloksista sekä yleisemmin kestävästä hulevesien hallinnasta asiantuntijakohderyhmille, yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle

Lue lisää projektista: Turun AMK:lle lähes 800 000 euron rahoitus monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen.

Logot_ISMO_Finnish.png