Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Tradenomi (AMK), myyntityö

Tradenomi (AMK), myyntityö

Myyntityön koulutuksessa saat laajan myyntityön ja liiketalouden osaamisen sekä valmiudet toimia hyvin erilaisissa myynnin asiantuntijatehtävissä. Myynnin tradenomikoulutusta on tarjolla vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. 

Myynti on yksi yrityksen kriittisistä menestystekijöistä ja myynnin työtehtävissä on hyvät työllisyysnäkymät. Pääpaino opinnoissa on vaativien asiantuntijapalvelujen myynnissä sekä yrityksille suunnatussa myyntityössä.

Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Valmistuttuasi osaat toimia ammattimaisesti ja innovatiivisesti myynnin ja asiakastyön työtilanteissa. Olet hyvä asiakassuhteen rakentaja ja toimit itsenäisesti ja yrittäjämäisesti myynti- ja asiakastyön asiantuntijatehtävissä. Osaat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja siksi osa opinnoista suoritetaan englanniksi. Lisäksi suositellaan yhden lukukauden opiskelua ulkomailla. Myyntityön tradenomilla on hyvät edellytykset toimia myös yrittäjänä. Myynnin työtehtävissä on hyvät työllisyysnäkymät. Mahdollisia ammattinimikkeitäsi ovat esim. asiakasneuvottelija, myyntikoordinaattori, avainasiakasvastaava, yhteyspäällikkö, palveluneuvoja, myyntineuvottelija. 

Koulutuksen sisältö ja rakenne 

Perusopinnoissa opitaan henkilökohtaisen myyntityön perusteiden lisäksi laaja-alaista liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, taloushallintoa, juridiikkaa sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Ensimmäisenä vuonna työskennellään myös monialaisessa projektissa eli yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Ammattiopinnoissa voi erikoistua yritysmyyntiin ja myynnin johtamiseen. Opinnoissa on käytännönläheisiä projekteja ja yrityselämän toimeksiantoja.

Opiskelumenetelmiä ovat lähiopetus, itsenäinen opiskelu, opiskelu mm. projekteissa ja erilaisissa kehittämishankkeissa. Myyntityön opiskelussa osaamista kehitetään yritysyhteistyössä sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa. 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) 210 op koostuu ydinosaamisesta, valinnaisuutta sisältävästä laajentavasta osaamisesta, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen koostuu perus- ja ammattiopinnoista. Laajentavaan osaamiseen sisältyy opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt liiketoiminnan perusteisiin ja opit alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja projektityöskentelytaitoja. Syyslukukauden aikana opiskelet liiketoimintaosaamisen perusteita oman valintasi mukaan joko suomen-, englannin- tai ruotsinkielisessä pienryhmässä.

Valitset erikoistumisalasi ensimmäisen vuoden jälkeen. Moduulivalinnoillasi voit erikoistua eri myynnin osaamisalueisiin toisena ja kolmantena vuonna. Moduulit ovat 15 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia. Voit laatia henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdistelemällä opintoja ja valitsemalla ammatillista kehittymistäsi tukevia vapaasti valittavia opintoja. Oman opintotarjontamme lisäksi voit hyödyntää opinnoissasi ammattikorkeakoulujen yhteistä ympärivuotista verkko- ja kesäopintotarjontaa. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

Harjoittelu on tärkeää oman osaamisen ja ammattiuran rakentamista. Harjoittelujaksoilla perehdytään ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelu toteutetaan joustavasti opintojen aikana niin, että hankit itsellesi opintoihisi ja osaamispolkuusi sopivan harjoittelupaikan. Harjoittelu voidaan jakaa kahdelle lukuvuodelle tai suorittaa 5 kuukauden harjoitteluna. Harjoittelun aikana opiskelija saa usein aiheen myös opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyössä syvennät asiantuntijuuttasi valitsemallasi aihealueella.

Tutustu myyntityön alumnitarinoihin:
https://talk.turkuamk.fi/yrittajyys/alumni-hauskasta-ideasta-kasvoi-menestyva-yritys-muumimukit-rahaksi/

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Kati, myyntityön opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Katin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: