Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.10.2023
Tradenomi (AMK), myyntityö

Tradenomi (AMK), myyntityö

Jos olet kiinnostunut ihmisistä, vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa, asiakaspalvelusta, ratkaisuiden rakentamisesta asiakkaan tarpeisiin ja sinulla on tahto sekä kyky tehdä tulosta, myynti on sinun alasi.

Myyntityö on yrityksen sykkivä sydän, jota ilman yksikään yritys ei pärjää. Myynnin koulutuksessa saat laajan myyntityön ja liiketalouden osaamisen sekä valmiudet toimia erilaisissa myynnin asiantuntijatehtävissä. Myynnin tradenomikoulutusta on tarjolla vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa.

Pääpaino opinnoissa on vaativien asiantuntijapalvelujen myynnissä ja yrityksille suunnatussa ratkaisumyynnissä. Ratkaisumyynnin teorian lisäksi pääset osana myynnin opintoja treenaamaan myyntitaitoja käytännössä aidoissa yritystoimeksiannoissa, MyyntiAkatemia -oppimisympäristössä ja laajassa myyntikilpailutarjonnassamme.

Koska myynti on yksi yrityksen kriittisistä menestystekijöistä, myyntitehtäviä on runsaasti tarjolla. Mahdollisia ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi asiakasneuvottelija, myyntikoordinaattori, avainasiakasvastaava, yhteyspäällikkö, palveluneuvoja, myyntineuvottelija.

Myyntityön tradenomin opintojen sisältö

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) 210 op koostuu ydinosaamisesta, ammattiopinnot ja valinnaiset sisältävästä laajentavasta osaamisesta, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus, muutoskyvykkyys sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Myynnin ammattiopinnoissa voit erikoistua kansainväliseen myyntiin, teolliseen myyntiin ja myynnin johtamiseen. 

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt liiketoiminnan perusteisiin ja opit alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja projektityöskentelytaitoja. Syyslukukauden aikana opiskelet liiketoimintaosaamisen perusteita oman valintasi mukaan joko suomen-, englannin- tai ruotsinkielisessä pienryhmässä. Ensimmäisenä vuonna työskennellään myös monialaisessa projektissa yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Toisena ja kolmantena lukuvuotena valinnaisuus lisääntyy. Voit laatia henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdistelemällä ammattiopintoja ja valitsemalla ammatillista kehittymistäsi tukevia vapaasti valittavia opintoja ammattikorkeakoulun laajasta opetustarjonnasta. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. 

Opiskelumenetelmiämme ovat lähi- ja etäopetus, itsenäinen opiskelu, tiimityöskentely erilaisissa kehittämisprojekteissa sekä myyntitilanteiden harjoittelu monipuolisissa roolipelitilanteissa. Myyntityön opiskelussa osaamista kehitetään yritysyhteistyössä sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa. 

Tutustu myyntityön alumnitarinoihin: 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Kati, myyntityön opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Katin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Markkinoinnin ja myynnin osaamispolku liiketalouden koulutuksessa

Kevään 2024 yhteishaussa voit hakeutua myyntityön opintoihin liiketalouden koulutuksen kautta, markkinoinnin ja myynnin osaamispolussa.

Tutustu koulutukseen: