Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.3.2023

SOMA-hankkeessa kehitetään kokeilualustatoimintaa hoivapalveluissa

Toimintamallin avulla Salossa sijaitsevaan tehostetun asumisen hoivayksikköön luodaan autenttinen kokeiluympäristö, jossa terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologia-alan yritykset voivat kehittää ratkaisujaan yhdessä alueen korkeakoulujen, oppilaitosten ja loppukäyttäjien kanssa.

Hoivapalveluissa on tärkeää edistää ja kehittää teknologian käyttöönottoa. Teknologian avulla voidaan tukea sosiaali- ja terveysalan uudistuksen tavoitteita ja muutoksen onnistumista.

– Kehitystyössä on keskeistä, että mukana ovat niin ikäihmiset, sote-alan ammattilaiset kuin teknologian alan yrityksetkin. Näin saavutetaan ratkaisuja, joissa hoidon inhimillisyys ja teknologian mahdollisuudet parantavat palveluiden laatua ja työoloja, hankeasiantuntijat Sini Eloranta, Teppo Saarenpää ja Susanna Mört painottavat.

Turun ammattikorkeakoulun uuden SOMA-projektin tavoitteena on nopeuttaa varsinaissuomalaisten terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologiayritysten tuotekehitystä sekä kasvattaa kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan Salon alueella toimivan tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Hanketoimijoiden mukaan autenttiselle kokeilualustatoiminnalle on tarvetta. Kokeilualustalla tarkoitetaan sote-yksikköä, joka tukee tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. 

– Aidot asiakas- ja asiantuntijaympäristöt ovat tärkeitä alustoja tuotteiden kehittäjille, sillä todelliset käyttäjät ja olosuhteet mahdollistavat tuotteen ja palvelun laaja-alaisen testaamisen ja arvioinnin.

Yritykset voivat kerätä yksikössä myös viranomaisten vaatimaa kliinistä näyttöä lääkinnällisten laitteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Lisäksi kehitettävä toimintamalli edesauttaa uuden teknologian käyttöönottoa yksikössä, vähentää henkilöstön kuormitusta ja lisää asukkaiden elämänlaatua.

Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana

Kaksivuotista SOMA-hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Kumppaneina toimivat Yrityssalo Oy ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Projektissa työskentelee Turun AMK:n Arvokas vanhuus -tutkimusryhmän ja Terveysteknologia-tutkimusryhmän asiantuntijoita.