Sivu päivitetty 3.12.2018
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia

Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia

Terveysteknologian Master-koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia vaativissa hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. 

Terveysteknologian koulutuksen lähtökohtina ovat digitalisaatio ja teknologian käytön lisääntyminen terveydenhuollossa. Terveysteknologisten tuotteiden innovointi ja kehitys vaatii monialaista osaamista sekä terveydenhuoltoalan prosesseista ja toiminnasta että teknologian tuotekehityksestä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita vastaamaan suomalaisen terveysteknologia-alan tarpeisiin.

Terveysteknologian koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja tekniikan alan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. insinööri (AMK) -tutkinto. Lisäksi edellytetään kolmen vuoden työkokemusta tekniikan alan tehtävissä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti terveysteknologian koulutuksessa: opinnot suoritetaan yhdessä sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Tämä toteutustapa antaa hyvät valmiudet ymmärtää eri taustan omaavien opiskelijoiden näkökulmaa terveysteknologiaan.

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi hyvinvointi- ja terveysteknologian alalla

Terveysteknologian opinnoissa syvennytään erityisesti terveysteknologia-alan toimiympäristöön, sovelluskehitykseen, regulaatioon ja lainsäädäntöön, käytettävyyteen sekä menetelmäosaamiseen. Master-koulutuksen laajuus on 60 op ja suunniteltu kesto 1,5 vuotta. Tutkinto muodostuu seuraavista osa-alueista: 

  • Aiempaa osaamista laajentavat opinnot (menetelmä- ja liiketoimintaopinnot) 10 op
  • Syventävät ammattiopinnot 15 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Aiempaa osaamista laajentavissa opinnoissa tutustutaan terveysteknologiaa hyödyntäviin organisaatioihin ja niiden prosesseihin sekä terveysteknologian käyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa. Merkittävä osa terveysteknologian kehittämistyöstä tehdään nykyaikaisissa organisaatioissa projekteina. Tämän vuoksi laajentaviin opintoihin sisältyy terveysteknologian toimintaympäristöön sovitettu projektinhallinnan opintojakso. Laajentaviin opintoihin kuuluvilla menetelmäopinnoilla luodaan perusta kehittämishankkeen käynnistämiselle ja läpiviennille perehtymällä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen perusteisiin.

Terveysteknologian syventävissä ammattiopinnoissa syvennytään lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen erityispiirteisiin mm. regulaation näkökulmasta ja tutustutaan terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitykseen, käytettävyyteen sekä tietoturvaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi täydentää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella. 

Keskeinen osa Master-tutkintoa on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämishankkeena. Opinnäytetyö muodostaa puolet tutkinnon laajuudesta ja sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Terveysteknologian koulutuksessa suoritettu insinööri (ylempi AMK) -tutkinto antaa valmiudet toimia vaativissa hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Todistusvalinta ja motivaatiokirje

AMK-tutkinnolla hakevat valitaan koulutukseen AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella.

Muulla korkeakoulututkinnolla (kuin AMK-tutkinto) hakevat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirje tulee palauttaa viimeistään 3.4.2019 klo 15:00 mennessä sähköisellä lomakkeella: Motivaatiokirjeen tallennus e-lomakkeelle