Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.10.2023
Tradenomi (ylempi AMK), terveysteknologia

Tradenomi (ylempi AMK), terveysteknologia

Terveysteknologian tradenomi (ylempi AMK) -koulutus on työelämälähtöinen koulutus, johon voit hakeutua taustakoulutuksesi alasta riippumatta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen ammattilaisen valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja, projektinhallintaosaamista sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.

Terveysteknologian koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutuksesta valmistut tardenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tai opistotason tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden alakohtaista työkokemusta tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta Turussa on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Moniammatillisuus näkyy vahvasti terveysteknologian koulutuksessa: opinnot suoritetaan yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan terveysteknologiakoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Tämä toteutustapa antaa hyvät valmiudet ymmärtää eri taustan omaavien opiskelijoiden näkökulmaa terveysteknologiaan.

Koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi hyvinvointi- ja terveysteknologian alalla

Master-koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto työn ohessa suoritettuna 2 vuotta. Opinnot koostuvat 

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 40 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 20 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Ydinosaamisen opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja syventävistä ammatillisista opinnoista. Syventävät ammattiopinnot liittyvät tutkimusryhmien osaamisalueisiin. Opiskelija voi edelleen syventää tai laajentaa osaamistaan valitsemalla vapaasti valittaviksi opinnoiksi esimerkiksi muiden YAMK-koulutusten opintoja. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla runsaasti myös täysin virtuaalisena verkko-opetuksena.

Opiskelu tapahtuu monialaisissa ryhmissä, joissa opiskelijoita on muun muassa sosiaali-, terveys- ja tekniikan aloilta. Monialaisuuden kautta opit sote-sektorin erityispiirteistä käytännössä ja ymmärtämään terveysteknologian kehittämisen ja käyttöönoton vaikutuksia ja haasteita sote-sektorilla. Koulutuksessa tutustut terveysteknologian tuotekehityksen erityispiirteisiin, kuten viranomaisvaatimuksiin. Opit myös käyttöönoton suunnittelua ja terveysteknologian arviointia, riskienhallintaa sekä laadunhallintaa. 

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät opinnäytetyöksi soveltuvia aiheita.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Terveysteknologian YAMK-tradenomit voivat sijoittua esimerkiksi tuotekehityksen, laadunhallinnan, kouluttamisen ja asiakasprojektien tehtäviin terveysteknologiayrityksissä tai asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.  

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa. 

Tutustu myös