Sivu päivitetty 18.11.2018
Insinööri (AMK), tuotantotalous

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Tuotantotalouden koulutuksen tavoitteena on valmistaa insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista.

Vahvimpina osaamisalueinaan tuotantotalouden insinöörikoulutuksesta valmistuvilla opiskelijoilla ovat liiketoimintaosaaminen erityisesti myynti- ja hankintatoimen osalta, projektiosaaminen, yritysten prosessien hallinta, teollinen palveluliiketoiminta, toimitusketjunhallinta sekä kansainvälisyys yhdistyneenä hyvään kielitaitoon, innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. Valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä sekä alueen yrityksissä että kansainvälisesti.

Tekniikkaa, taloutta ja kansainvälisyyttä

Tuotantotalouden koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja, valinnaisia opintoja, teknisen suuntautumisen opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Opiskelu tuotantotaloudne insinöörikoulutuksessa on käytännönläheistä ja projektimaista. Projektit ovat pääsääntöisesti yritysten toimeksiantoja tai oman yrityksen kehittämistä, jolloin opiskelu tuntuu mielekkäältä, käytännönläheiseltä sekä varmistaa osaltaan työllistymisen valmistumisen jälkeen.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi syventyä haluamaansa yritystoiminnan osa-alueeseen: myyntiin, hankintaan, kansainväliseen liiketoimintaan, toimitusketjunhallintaan, tuotannonjohtamiseen tai tuotekehitykseen. Valinnaisilla opinnoilla opiskelija voi erikoistua esim. myynti-insinööriksi, hankintainsinööriksi, laatuinsinööriksi, tuotanto- ja tuotekehitysinsinööriksi tai logistiikkainsinööriksi eri alojen tarpeisiin.

Lisäksi koulutukseen kuuluu teknisen suuntautumisen opintoja, joissa opiskelija perehtyy valitsemansa teollisuudenalan erityispiirteisiin. Teollisuudenalan valintana voi olla esim. konetekniikan eri osa-alueet (koneautomaatio, tuotantotekniikka, tuotekehitys, meritekniikka), energia ja ympäristötekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, informaatio-, tieto- ja viestintätekniikka, materiaali- ja prosessitekniikka, rakennustekniikka sekä kiinteistöjohtaminen.

Koulutuksessa painottuu vahvasti myös kansainvälisyys: tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista. Jokainen tuotantotalouden opiskelija suorittaakin osan opinnoistaan ulkomailla, esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa. 

Uutta tuotantotalouden koulutuksessa: oppisopimustyylinen opiskelu

Tuotantotaloutta voi jatkossa opiskella myös yrityksessä oppien, oppisopimustyylisesti. Opiskelijan on silloin mahdollista suorittaa jopa noin puolet opinnoistaan kummiyrityksessä. Vastavaankaltaisia koulutusmalleja on käytössä jo muissa Euroopan maissa, mutta Turun AMK:ssa sitä pilotoidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019 tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa. 

Koulutusmallissa opiskelija saa perustiedot ja teoriapohjan ammattikorkeakoulussa tavallisten opintojen tapaan, ja yrityksessä työskennellessään opiskelija syventää osaamistaan. Yrityksessä opiskelijaa opastavat mentorit, asiaan sitoutuneet ja koulutuksen saaneet yrityksen työntekijät, jotka tukevat opiskelijaa työssäoppimisen ajan. Kaikki opiskelijat oppivat yrityksessä AMK:n opetussuunnitelman mukaiset asiat.

Oppisopimustyyppinen koulutusmalli palvelee hyvin erilaisia oppimistyylejä ja eri elämäntilanteissa olevia opiskelijoita. Se on myös hyvä mahdollisuus kouluttautumiseen jo työelämässä oleville opiskelijoille, jotka voivat mallin avulla kouluttautua insinööreiksi kuitenkin pysyen sitoutuneina työnantajaansa. Lue lisää uudesta koulutusmallista:  Tuotantotalouden insinööriksi työssä oppien

Oppisopimustyyliseen koulutukseen haetaan erikseen opintojen aikana. Koulutusmalliin valitaan osa tuotantotalouden opiskelijoista. Oppisopimustyyliseen koulutuksen ohella tuotantotaloutta on mahdollisuus opiskella myös ns. perinteiseen tapaan. 

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Kevään 2019 yhteishaun valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 29.5.2019 klo 10-12.30.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tutustu ohjeisiin huolella ennen kokeeseen saapumista. 

Valintakoneen ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.–29.5.2019 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

  • Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.  Lisätietoa tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä. 
     
  • Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa.

Hakukohde: Insinööri (AMK), tuotantotalous 

Aika: ke 29.5.2019 klo 9.30 - 12.30
Paikka: Turun AMK, Sepänkatu 1, Turku

Ohjeistus kokeeseen
Saavu koepaikalle viimeistään noin klo 9:20. Valintakoe alkaa klo 10:00 ja kokeen kesto on 2,5 tuntia.

Mukaasi tarvitset

  • kirjoitusvälineet 
  • henkilöllisyystodistuksen, ajokortin tai passin (tarkastetaan valintakokeen yhteydessä)

Laskinta ja taulukkokirjaa ei saa käyttää.

Valintakoe on maksuton.

Paikoitustilaa löytyy kampusalueelta rajallisesti, joten suosi julkisia kulkuvälineitä, jos mahdollista. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Varauduthan siihen, että joudut käyttämään maksullista pysäköintiä, mikäli tulet omalla autolla.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.