Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2023
Insinööri (AMK), tuotantotalous

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Tuotantotalouden koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on laaja-alainen teknistaloudellinen koulutus, josta valmistuttuaan insinööri ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, talouden ja johtamisen näkökulmista. Valmistunut insinööri voi työskennellä millä tahansa toimialalla niin pienissä kuin suurissa yrityksissä ja hyvin monenlaisissa tehtävissä.

Tuotantotalousinsinöörin koulutus sopii aktiiviselle, uteliaalle, analyyttiselle ja ryhmätyötaitoiselle oppijalle. Insinöörin työssä tarvitaan jonkin verran luonnontieteellistä sekä matemaattista osaamista, jota hankintaan erityisesti opiskelun alkuvaiheessa. Myös ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat avuksi. Kansainvälisyys kuuluu tuotantotalouteen ja tarkkuus ja täsmällisyys auttavat niin opinnoissa kuin insinöörin tehtävissä menestymistä.

Tekniikkaa ja taloutta

Tuotantotalouden koulutuksessa opinnot koostuvat ydinopinnoista ja laajentavista opinnoista. Koulutukseen sisältyy työharjoittelua sekä opinnäytetyö. 

Ydinopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen perusta sekä laaja-alainen yleiskuva tuotantotalouden keskeisistä tehtäväalueista. Ydinopinnot antavat myös asetusten edellyttämän kielitaidon, insinöörin talousosaamista, projektiosaamisesta sekä perustaidot esihenkilötyöhön. 

Laajentavat opinnot muodostuvat tuotantotalouden ammattiopinnoista, teknisesti suuntaavista ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tuotantotalouden ammattiopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista valitsemallaan ammatillisella osaamispolulla, joita ovat tuotannon-, prosessien ja laadun ohjaaminen, hankinta ja tuotekehitys. Lisäksi opiskelija valitsee opinnoissaan teknisen osaamispolun useista eri vaihtoehdoista (esimerkiksi konetekniikka, logistiikka, kiinteistöjohtaminen, ICT, rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka).

Opiskelu Turun ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutuksessa tapahtuu elinkeinoelämän kanssa kiinteässä yhteistyössä, ja erityisesti laajentavissa opinnoissa usein ryhmissä ja projektimuotoisesti. Oppimisen tukena on toiminnan ja talouden hallinnan ohjelmistoja, peliympäristöjä sekä simulointiohjelmistoja. Opiskelijoista kehittyy aktiivisia, yritteliäitä, itsenäiseen ja tiimityöhön kykeneviä vuorovaikutustaitoisia ammattilaisia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä alueen yrityksissä.

Opetus tapahtuu Turussa uudella hienolla Kupittaan kampuksella lähiopetuksena. Opetustapoina käytetään lähiopetuksen lisäksi jonkin verran verkko-oppimismenetelmiä. 

Tutustu:  Simulaatiopeli mahdollistaa teorian kokeilemisen käytännössä

Osa opinnoista suoritetaan ulkomailla

Tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Koulutus on lähtökohdiltaan kansainvälinen ja kaikki opiskelijat suorittavat tutkinnossaan myös kansainvälistymisen osuuden, joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä työharjoittelussa. Kansainvälinen yhteistyö on vilkasta sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Tuotantotalouden koulutuksella on hyvät yhteistyöorganisaatiot lähes kaikissa Euroopan maissa. Tämän lisäksi yhteistyötä on erityisesti Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiselle Saksassa tai Ranskassa. Kaksoistutkinto tarkoittaa, että valmistuessaan opiskelija saa molemmat, sekä suomalaisen että vaihtomaan tutkinnot.

Tutustu:  Kaksoistutkinto mahdollisti sukelluksen toiseen kulttuuriin

Insinööriksi työssä oppien

Tuotantotalouden koulutuksessa on mahdollista hakeutua ja suorittaa opintoja InTO- eli insinööriksi työssä oppien -mallin mukaan. Tämä soveltuu erityisesti sellaiselle, jolla jo on vakituinen työ ja työnantaja tukee tutkinnon suorittamisessa. Mallissa jopa noin puolet opinnoista on mahdollista suorittaa työssä oppien.

Tutustu: InTO-opiskelumalli valmistaa opiskelijan ammattiin työelämä ja kokemus edellä

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Tekniikan, talouden ja johtamisen opinnoissa karttunut osaaminen mahdollistaa toimimisen yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Tuotantotalouden insinöörien tehtävänimikkeet vaihtelevat tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Tehtävänimike voi olla esim. kehitysinsinööri, suunnitteluinsinööri, tuotannon suunnittelija, tuotantoinsinööri, laatuinsinööri, projekti-insinööri tai myynti-insinööri.

Esimerkiksi prosessi-, kehitys- tai tuotantoinsinöörin tehtävässä valmistunut osaa kuvata, suunnitella, analysoida ja kehittää toimintoja ja prosesseja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii. Laatuinsinöörin tehtävässä hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen laadunhallintaa. Projekti-insinöörin tehtävät taas sisältävät projektien koordinointia ja ostoinsinöörinä hän vastaa oman vastuualueensa hankinnoista yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Kokemuksen kartuttua insinöörin nimikkeellä aloittavan on mahdollista edetä päällikkötehtäviin, kuten projekti-, hankinta-, logistiikka-, myynti- tai tuotantopäälliköksi.

Insinööri (AMK) -tutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Voit halutessasi hakeutua diplomi-insinööriopintoihin heti insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi. Tuotantotalouden DI-koulutusta järjestetään useassa teknillisessä yliopistossa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä).

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.