Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Insinööri (AMK), tuotantotalous

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Tuotantotalouden koulutuksen tavoitteena on valmistaa insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään kansainvälisillä työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijoista teollisen liiketoiminnan dynaamisia ja yrittäjähenkisiä ammattilaisia, jotka kykenevät niin itsenäiseen kuin tiimityöhön.

Vahvimpina osaamisalueinaan valmistuvilla opiskelijoilla ovat liiketoimintaosaaminen, hankinta- ja osto-osaaminen, projektiosaaminen, yritysten prosessien hallinta, teollinen palveluliiketoiminta, toimitusketjunhallinta sekä kansainvälisyys yhdistyneenä hyvään kielitaitoon, innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. Valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä sekä alueen yrityksissä että kansainvälisesti.

Tekniikkaa, taloutta ja kansainvälisyyttä

Tuotantotalouden koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja, valinnaisia opintoja, teknisen suuntautumisen opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Opiskelu tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa on käytännönläheistä ja projektimaista. Ammatillisissa opinnoissa yritysyhteistyötä tehdään erilaisissa toimeksiannoissa.

Tuotantotaloutta voi Turun ammattikorkeakoulussa opiskella myös yrityksessä oppien ns. InTO (Insinööriksi työssä oppien) -mallin mukaan. Opiskelijan on silloin mahdollista suorittaa toisesta vuodesta alkaen jopa noin puolet opinnoista yrityksessä. Opiskelijoille pyritään saamaan mahdollisimman hyvät yhteistyö- ja organisaatiotaidot sekä innovaatiovalmiudet. 

Opiskelija suuntaa opintojaan valitsemalla opintojen toisen vuoden keväällä teollisuudenalan, jonka erityispiirteisiin tuotantotalouden osaamista sovelletaan. Teollisuudenalan valintana voi olla esim. konetekniikan eri osa-alueet (koneautomaatio, tuotantotekniikka, tuotekehitys, meritekniikka), energia ja ympäristötekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, informaatio-, tieto- ja viestintätekniikka, materiaali- ja prosessitekniikka, rakennustekniikka sekä kiinteistöjohtaminen.

Ammatillinen profiili hankitaan ja terävöitetään valitsemalla vaihtoehtoisia moduuleja toisen opiskeluvuoden keväästä alkaen. Opiskelija voi erikoistua esim. hankintainsinööriksi, laatuinsinööriksi, tuotanto- ja tuotekehitysinsinööriksi tai logistiikkainsinööriksi eri alojen tarpeisiin. 

Osaamisen laajentumista ja syventymistä opiskelun edetessä ohjaavat vuositason teemat ja monipuoliset opetusmenetelmät, erityisesti projektiperusteinen toimintatapa. Projektit ovat pääsääntöisesti yritysten toimeksiantoja, tai oman yrityksen kehittämistä, jolloin opiskelu tuntuu mielekkäältä, käytännönläheiseltä sekä varmistaa osaltaan työllistymisen valmistumisen jälkeen. Ammattiaineita tukevat perusaineet pyritään ajoittamaan ja räätälöimään sisällöltään ja laajuudeltaan ammattiaineiden tarpeiden mukaan.

1. opiskeluvuoden teemana on yritystoiminta, teknistaloudellinen perusosaaminen, projektinhallinta, toiminnanohjaus sekä yrittäjyys.
2. opiskeluvuonna opiskelija perehtyy liketoimintaosaamiseen, yritysten toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja lakeihin sekä syventää osaamistaan valitsemalla tietyn/tietyt ammatilliset moduulit ja/tai teknisen suuntautumisen
3. vuotena suunnataan osaamista lisää esimerkiksi tuotannon johtaminen, hankinta, tuotekehitys, kansainvälinen liiketoiminta ja/tai teknisellä syventymisellä. Opiskelija valitsee itselleen mielenkiintoisimmat suuntaavat moduulit. Tämän lisäksi kansainvälinen kokemus hankitaan pääsääntöisesti kolmantena vuonna joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä harjoittelussa.
4. vuoden teemana on yrityskokonaisuuden hallinta ja johtaminen sekä opinnäytetyön tekeminen. 

Opinnäytetyössään opiskelija hankkii ja osoittaa valmiutensa insinöörin tehtävissä tarvittavien tietojen, taitojen ja toimintatapojen soveltamiseen. Samalla opinnäytetyön tekeminen ohjaa opiskelijaa järjestelmälliseen, tavoitteelliseen ja luovaan työskentelyyn. Työ tehdään pääsääntöisesti teknologiateollisuudessa toimivalle yritykselle tai organisaatiolle, jolloin opinnäytetyön aihe ja tavoite ovat lähtöisin todellisista teknisistä ja liiketaloudellisista tarpeista. 

Kansainväliset opinnot

Tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Tuotantotalouden opiskelija suorittaa osan opiskelusta ulkomailla. Opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu myös kotimaassa järjestettävällä englanninkielisellä opetuksella. Monipuolinen kieli- ja kulttuurikoulutustarjonta luo opiskelijalle mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa kansainvälisiä projekteja ja opinnäytetöitä yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiannosta kansainvälisen ja alueellisen verkostoitumisen kautta. Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevien ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden luoma monikulttuurinen opiskeluympäristö tarjoaa omalta osaltaan kansainvälistymismahdollisuuksia tuotantotalouden opiskelijoille.

Kansainvälinen yhteistyö on vilkasta sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Tuotantotalouden koulutuksella on hyvät yhteistyöorganisaatiot lähes kaikissa Euroopan maissa. Tämän lisäksi yhteistyötä on erityisesti Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Tuotantotalouden opiskelija voi myös hakea suorittamaan kaksoistutkintoa siten, että saa tutkinnon sekä Turun ammattikorkeakoulusta että ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta. Tällä hetkellä kaksoistutkintomahdollisuudet ovat Saksassa ja Ranskassa. 

Tutustu opiskelutarinoihin:

Simulaatiopeli mahdollistaa teorian kokeilemisen käytännössä

Lue myös:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki Opintopolkuun aukeaa keväällä 2022.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi