Sivu päivitetty 15.12.2017
Insinööri (AMK), tuotantotalous

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Tuotantotalouden koulutuksen tavoitteena on valmistaa insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista.

Tuotantotalouden koulutuksesta valmistuvilla insinööreillä on hyvät valmiudet toimia vastuunalaisissa ja vaativissa elinkeinoelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Työtehtävät voivat liittyä esim. myyntiin, hankintatoimeen, teolliseen palveluliiketoimintaan, tuotannon ja toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. Kokemuksen karttuessa tuotantotalouden insinöörit ovat usein löytäneet paikkansa yrityksen esimies- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa erityisesti myös eväitä oman yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. 

Tekniikkaa, taloutta ja kansainvälisyyttä

Tuotantotalouden koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja, valinnaisia opintoja, teknisen suuntautumisen opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi syventyä haluamaansa yritystoiminnan osa-alueeseen: myyntiin, hankintaan, kansainväliseen liiketoimintaan, toimitusketjunhallintaan, tuotannonjohtamiseen tai tuotekehitykseen. Lisäksi koulutukseen kuuluu teknisen suuntautumisen opintoja, joissa opiskelija perehtyy valitsemansa teollisuudenalan erityispiirteisiin.

Koulutuksessa painottuu vahvasti kansainvälisyys: tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuuriosaamista. Jokainen tuotantotalouden opiskelija suorittaakin osan opinnoistaan ulkomailla, esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa. 

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 31.5.2018

Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla lähempänä valintakoetta. Muista tutustua ohjeisiin huolella ennen kokeeseen saapumista. 

Lue valintakoeohjeistus täältä: Tradenomi- ja insinöörikoulutusten (päivätoteutus) valintakokeet kevään 2018 yhteishaussa

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. 

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.