Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.11.2023

Turun AMK pienentää hiilijalanjälkeään hankinnoissa

Uusi vähähiilisten hankintojen politiikka tähtää mahdollisimman vähäpäästötöisiin hankintoihin.

Uusi vähähiilisten hankintojen politiikka tähtää mahdollisimman vähäpäästötöisiin hankintoihin. 

Turun AMK:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Vähähiiliset ja päästöttömät hankinnat ovat yksi työkalu tavoitteen saavuttamiseksi. 

Hankintojen aiheuttamat päästöt 60 % korkeakoulun hiilijalanjäljestä

Turun AMK:n hiilijalanjälki lasketaan vuosittain ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kaikille ammattikorkeakouluille tarkoitetun yhteisen laskurin mukaisesti. Laskennan mukaan kiinteistöistä ja matkustamisesta syntyy päästöjä, mutta merkittävä osuus päästöistä ovat seurausta hankituista tavaroista ja palveluista. 

– Esimerkiksi vuosina 2021 ja 2022 hankinnoistamme aiheutuvat päästöt olivat jopa 60 % koko Turun AMK:n hiilijalanjäljestä. Nämä päästöt muodostuvat mm. laite-, kalusto- ja kalustehankinnoista, tarjoiluhankinnoista ja kemikaalihankinnoista. Hankinnoilla tarkoitetaan kaikkia tavaroita ja palveluja, joita ostamme organisaatiomme ulkopuolelta, hallinto- ja talousjohtaja Ulla-Maija Lakka kuvaa. 

Vähähiilisiä julkisia hankintoja

Vähähiiliset julkiset hankinnat tarkoittavat hankintoja, jotka tuottavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Ne voidaan toteuttaa joko hankkimalla suoraan vähäpäästöinen ratkaisu markkinoilta tai asettamalla vähäpäästöisyyttä edistäviä kriteerejä kilpailutukseen.

Turun AMK:n uusi vähähiilisten hankintojen politiikka tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen. Jatkossa Turun AMK:ssa suositaan mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisimpiä tuotteita ja palveluita ja pyritään pidentämään hankittujen tavaroiden elinkaarta esimerkiksi vaatimalla korjaamismahdollisuutta tai asettamalla pidempiä takuuaikoja. Mikäli tavaroiden käyttöaika on lyhyt, harkitaan vuokraamista ostamisen sijaan.

Vähähiilisten hankintojen tekeminen vaatii myös osaamista. Turun AMK vahvistaa osaamistaan osallistumalla Keinon järjestämään Vähähiilisten hankintojen akatemiaan. Akatemiaan osallistuu Turun AMK:sta 10 hengen monialainen tiimi eri puolilta organisaatiota.

– Tulemme tunnistamaan ne hankintakategoriat, joilla saadaan vähennettyä päästöjä kaikkein eniten. Pohdinnassa tulee ottaa huomioon hankintavolyymi, hiilipäästövähennyspontentiaali sekä mahdollisuutemme vaikuttaa hankintaan. Myös tekemiemme muutoksen mittaaminen ja seuranta ovat tärkeässä asemassa, erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi kertoo.  

Laajempia vaikutuksia tutkimuksella ja kehitystyöllä

Hankintojen hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi Turun AMK on mukana tuottamassa uutta kestäviin hankintoihin liittyvää tietoa tutkimus- ja kehityshankkeissa:

Olemme olleet mukana toteuttamassa seuraavia kestäviin hankintoihin liittyviä materiaaleja: