Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2022

Vuosikertomus 2020

Erikoinen vuosi, hyviä tuloksia

Vuosi 2020 tulee jäämään aikakirjoihin vähintään kahdesta syystä. Toisen tietävät kaikki, mutta toinen on Turun ammattikorkeakoulun kannalta samaa merkitysluokkaa pitkällä tähtäimellä. 

Vuonna 2020 jätimme jäähyväiset Sepänkadun toimitiloillemme ja laajensimme Kupittaan Kampusta uudella EduCity-rakennuksella. Suomen kehittyneimmät korkeakoulujen toimitilat ovat saaneet paljon kiitosta niiltä ryhmiltä, jotka ovat niihin päässeet tutustumaan.

Pandemia oli tietysti se koko globaalia verkostoyhteiskuntaa leimannut tekijä, joka kosketti monella tavalla myös meidän yhteisöämme. Keväällä tiivistimme monen vuoden digiloikan käytännössä yhteen viikkoon, ja opettajamme oppivat nopeasti luomaan aivan uudenlaisia toimintamalleja, jotka olisivat vielä tammikuussa vaikuttaneet mahdottomilta. Syyskautta leimasi siirtyminen jatkuvasti tiukentuviin käytäntöihin, mutta silloin aikaa ja kokemusta oli jo merkittävästi enemmän.

Pahimmilla hetkillä olimme huolissamme siitä, mitä korkeakoulujen toiminnalle tulee ylipäätään tapahtumaan. Vuoden mittaan kuitenkin sekä opiskelijamme että henkilökuntamme osoittivat päivä toisensa jälkeen sitoutumisensa sekä joustavuutensa. 

Lopputuloksena vuoden 2020 valmistuneiden määrä, jatkuvan oppimisen opintopisteet sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laajuus ja vaikuttavuus nousivat korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Taloudellisesti jäimme lievästi miinukselle, mutta olimme varautuneet siihen muuton vuoksi jo etukäteen, ja pääsimme lopulta budjetoitua lähemmäs nollatasoa.

Kokonaisuutena vuosi oli ennennäkemätön ja täynnä oppimismahdollisuuksia. Tilanne ei ole tätä kirjoittaessa vielä läheskään ohi, mutta uskon, että osaamme nyt toimia monilla uusilla tavoilla matkatessamme kohti seuraavia yllätyksiä. 

Jos jotain on korona opettanut, niin sen, että motivoituneet osaajat ja hyvä yhteisö pystyvät nousemaan yli kaikista esteistä ja rakentamaan yhdessä aiempaa osaavampaa tulevaisuutta. Sillä tiellä on hyvä jatkaa matkaa kumppaneidemme kanssa ja Varsinais-Suomen parhaaksi.

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja

 

Uusia avauksia

Uusi kampuksen sydän EduCity avautui

Uuden ajan kampusrakennus EduCity avasi ovensa koko AMK-yhteisön käyttöön syksyllä 2020.
EduCity avautui

Kupittaan kampuksella sijaitseva EduCity tukee uudenlaista oppimista: perinteiset luokat on korvattu monimuoto-oppimisympäristöillä sekä avoimilla projekti- ja työskentelytiloilla. Rakennus toimii myös henkilöstön työskentely-ympäristönä sekä tarjoaa tilaa tapahtumille ja kohtaamisille.
EduCity - uuden ajan kampusrakennus

EduCityyn suunnitellut taideteokset tuovat taiteen jokaisen arkiympäristöön. Rakennukselle on myönnetty LEED platinum -ympäristösertifikaatti.

Alt=""

Lanseerasimme Sun hyvä elämä -terveyspalvelut

Turun AMK sai ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. 

Sun hyvä elämä -palvelut avautuivat yksityisasiakkaiden ja yhteisöjen käyttöön syksyllä 2020.
Turun AMK on Sun hyvän elämän tukena

Sun hyvä elämä -klinikka tarjoaa monipuolisia terveys- ja hyvinvointipalveluita ja toimii oppimisympäristönä opiskelijoille.
Meille Sun hyvä elämä on tärkeä  

Alt=""

Kestävän kehityksen tavoitteet korkealla

Vuonna 2020 laadimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Turun AMK on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
Kestävä kehitys Turun AMK:ssa

Lisäämme kestävän kehityksen osaamista ja tarjoamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin.
Henna Knuutila kehittää tekstiilikierrätykseen liiketoimintaa pala palalta

Aloitimme myös matkustuksen päästökompensoinnin.
Turun ammattikorkeakoulu aloittaa matkustamisen päästökompensoinnin

Vuoden 2020 tuloksia

Ensihoitajaopiskelijoiden arki kulkee kodin ja AMK:n välillä

Ensihoitajaopiskelijat käyvät kampuksella simulaatioharjoituksissa ja opiskelevat teoriaa etänä. Viimeinen vuosi on sujunut hyvin, vaikka sosiaalisia kontakteja jo kaivataankin.
Ensihoitajaopiskelijoiden arki kulkee kodin ja AMK:n välillä

Tanssinopettajaopiskelijat saavat voimaa yhteisöllisyydestä

Janina Salmelan opinnot ovat edenneet hyvin. Etäopinnoissa fyysisen kontaktin puute osoittautui haasteelliseksi, mutta opiskelijoiden tiivis yhteisö on antanut voimaa myös poikkeusaikana.
Tiiviistä opiskelijayhteisöstä voimaa poikkeusaikaan

Jatkuvan oppimisen tarjonta paranee

Avoimen AMK:n volyymi kasvoi viime vuonna
66 % suhteessa edelliseen vuoteen. Jatkuvalla oppimisella uudistetaan osaamista elämän eri vaiheissa. 
Jatkuva oppiminen vaatii jatkuvia panostuksia

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat

Turun AMK on satsannut viimeisten vuosien aikana merkittävästi interaktiivisiin teknologioihin ja laitteistokanta on korkeakoulukentässä poikkeuksellisen monipuolinen.
Investoinnit mahdollistivat osaamiskeskuksen synnyn

Neuvolaikäisten lasten kuntoutukseen yhteinen kieli

Viisi Varsinais-Suomen kuntaa, Turun yliopiston logopedia ja Kaarinan kaupunki kehittivät kanssamme neuvolaikäisten lasten kuntoutusta.
ICF lasten kuntoutuksessa

Maahanmuuttajana Turun AMK:ssa – tarjolla koulutuksia ja palveluja

Suomeen tarvitaan lisää osaajia. Tuemme aktiivisesti maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja.
Maahanmuuttajana Turun AMK:ssa

Toimintamme avainluvut 2020

todistus@4x.png

1767 AMK-tutkintoa
310 ylempää AMK-tutkintoa

kuningasidea@4x_800x800.png

Jatkuvan oppisen volyymistamme 78 % tulee avoimesta AMK:sta 

 

business@4x.png

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus nousi uuteen ennätykseen eli 16 prosenttiin kokonaistuloista

tiedotus@4x_800x800.png

Toteutuksessa oli 198 hanketta
ja julkaisuja syntyi 788

talous@4x.png

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 336 016 euroa, mutta on parempi kuin budjetoitu alijäämä

talous_1@4x600x600.png

Vakavaraisuudesta kertova
omavaraisuusaste on 66 %

Saavutuksia

Saavutimme korkeimman tason avoimen tieteen ja tutkimuksen arvioinnissa.

Allekirjoitimme Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 ja kansainvälisen DORA-julistuksen.   

Aloitimme Teknologiakampus Turku ja Kulttuurikampus Turku -yhteistyön.

Olimme mukana toteuttamassa onnistuneesti AMKien yhteistä ennätyssuurta etävalintakoetta.

"Poikkeusvuodesta huolimatta henkilöstökyselyn
tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla ja erityisesti
johtamiskulttuuriin liittyvissä asioissa."

"Vuoden aikana syntyi työn tekemiseen erilaisia
hybridimalleja ja uusia toimintatapoja, joista osa jäänee
käyttöön koronan jälkeiseen aikaan."

Asiantuntijoidemme puheenvuoroja

Talouden tunnusluvut

Saimme talouden riskit hallintaan ja talous pysyi vakaana

Vuonna 2020 talous pysyi vakaana. Toimintaa leimasi kaikkein merkittävimmin globaali COVID-19 -pandemia. Se aiheutti merkittäviä riskejä toiminnan jatkuvuudelle ja kannattavuudelle, mutta onneksi suurin osa riskeistä saatiin hallintaan henkilöstön loistavan toiminnan johdosta. 

Merkittävimmät negatiiviset muutokset kohdistuivat lopulta liiketoiminnan jäämiseen selkeästi tavoitteista sekä opiskelijoiden ja henkilöstön jaksamiseen tilanteessa. Pandemia toisaalta vähensi kustannuksia etenkin matkustuksen ja toimistokulujen osalta. 

Liiketoiminnan volyymi ja tulos nousivat edellisestä vuodesta 2019, joka oli kolmas positiivinen yhtiöaikainen tulosvuosi. Vuoden 2020 liikevaihto oli 2,21 miljoonaa euroa (1,76 milj. euroa vuonna 2019), josta syntyi tulosta ennen yleiskustannusten vyörytystä ja veroja 394 060 euroa (134 000 euroa vuonna 2019). 

Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 52,45 miljoonasta eurosta 54,61 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 336 016 euroa, mutta tulos on kuitenkin parempi kuin vuodelle budjetoitu alijäämä -595 194 euroa. 

Liikevaihto kasvoi

Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta valtionosuuden kasvua enemmän, mikä viittaa muidenkin tulolähteiden vahvistumiseen rahoitustuottoja lukuun ottamatta. Yhtiön kokonaistulot 72,35 miljoonaa euroa (ed. vuosi 71,38 milj. euroa) alittavat budjetoidun tulostavoitteen 74,9 milj. euroa, ja vastaavasti vuoden 2020 kokonaismenot, yhteensä 72,68 miljoonaa euroa (ed. vuosi 71,35 milj. euroa) alittavat budjetoidut menot 75,5 miljoonaa euroa. 

Tulostason nousu edellisestä vuodesta on seurausta etenkin edelleen kasvaneesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ulkoisen rahoituksen määrä nousi edellisen ennätysvuoden 10,24 miljoonasta eurosta uuteen ennätykseen 11,25 miljoonaan euroon eli 16 prosenttiin kokonaistuloista (14,4 % vuonna 2019). 

AMK:n omarahoitusosuus tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaistaloudesta oli 3,19 miljoonaa euroa eli 22,1 prosenttia. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 14,4 miljoonaa euroa (ed. vuosi 12,9 milj. euroa). 

TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa. 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 2,21 miljoonaan euroon (ed. vuosi 1,76 milj. euroa) jättäen tulokseksi ennen yleiskustannusten vyörytyksiä ja veroja 0,39 miljoonaa euroa (ed. vuosi 0,13 milj. euroa).

Henkilöstö- ja toimitilakustannukset suurimmat erät

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 45,25 miljoonaa euroa (ed. vuosi 44 milj. euroa), mikä on 62 prosenttia yhtiön operatiivisista kuluista. 

Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. Mittavat toimitilainvestoinnit, elokuussa käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen sekä muutkin toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat sekä muuttokustannukset kasvattivat ennakoidusti kiinteistökustannuksia edellisvuoden 13,06 miljoonasta eurosta 14,85 miljoonaan euroon, mikä on 20 prosenttia kaikista kustannuksista. 

Vakaan talouden tunnusmerkkejä

Myös varallisuusasemamme pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa muun muassa edelleenkin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 66,13 prosenttia (ed. vuosi 69 %). 

Vakaasta taloudesta kertovat myös saamamme Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokitus, paras AAA, Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti ja uusimpana Kauppalehden Suomen Menestyjät 2020 -sertifikaatti. 

Edellä mainitut tunnustukset ovat seurausta yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena.

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. (Osakassopimus 17.9.2014; Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §5)

 

Tutkinnot (suurenna kuva klikkaamalla)

vuoskari_2020tutkinnot_1500x800.png

Taloudelliset tunnusluvut (suurenna kuva klikkaamalla) 

vuoskari_2020-tunnusluvut_1500x800.png

Tuloslaskelma (suurenna kuva klikkaamalla) 

vuoskari_2020tuloslaskelma_1750x2500.png

Rahoituslaskelma (suurenna kuva klikkaamalla) 

vuoskari_2020-rahoituslaskelma_1750x2500.png

Tase (suurenna kuva klikkaamalla) 

vuoskari_2020-tase_1750x2500.png

 

Vuosikertomukset