Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Työelämän parhaaksi

Projektioppimisympäristömme vastaavat työelämän tarpeisiin ja tarjoavat tulevaisuuden asiantuntijoille aitoja asiakaskohtaamisia
Sivu päivitetty 28.3.2024

Projektioppimisympäristöt

Turun AMK:ssa opiskellaan työelämälähtöisesti, (työ)elämää varten. Työelämälähtöistä opiskelua on esimerkiksi hyvinvointiteknologian insinöörien mahdollisuus oppia tuotekehityksen stepit oikeassa asiakastyössä tai se, kun mainonnansuunnittelun opiskelijat tekevät aitoja somekampanjoita yrityksille. Ihan huipputuloksia saadaan aikaan, kun eri alojen opiskelijat pääsevät ratkomaan yritysasiakkailta saatuja toimeksiantoja yhdessä

Projektioppimisympäristö on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen yhdistävä ympäristö, jossa opiskelijat työskentelevät suunnitelmallisesti ja monialaisesti erilaisten projektien parissa.  Eri alojen projektiopinnoissa ratkotaan vuosittain satoja työelämän todellisiin haasteisiin ja toiveisiin liittyvää tapausta.

Aidot toimeksiannot

Projektioppimisympäristöjen toimeksiannot tulevat joko suoraan yhteistyökumppaneiltamme ja alueen yrityksiltä, tutkimusryhmiltämme tai omilta TKI-hankkeiltamme. Näiden kontaktien kautta opiskelijoiden on mahdollista luoda verkostoja ja hyödyntää myös ammattikorkeakoulun ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista.

Yrityksille

Projektioppismisympäristöissä ja projekteissa toteutettavat toimeksiannot tarjoavat organisaatioille tuoreimmat ideat, vankan kokemuksen ohjaamana. Samalla organisaatiolla on erinomainen mahdollisuus vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa sekä luoda suoria kontakteja tulevaisuuden asiantuntijoihin jo heidän opiskeluaikanaan.

Opiskelijoille

Projektimainen työskentelytapa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää sekä alakohtaista osaamista että työelämävalmiuksia aitojen toimeksiantojen ja asiakaskohtaamisten parissa. Samalla opitaan myös yleisiä projektinhallintataitoja, ongelmanratkaisukykyä ja jaettua asiantuntijuutta.

Mitä ja miten?

Opiskelijamme ovat muun muassa suunnitelleet uusia bussikatoksia, laatineet 3D-mallinnoksia, tehneet lukuisia logoehdotuksia, testanneet näytteitä laboratorioympäristössä ja esittäneet hankalia asiakkaita myyntikoulutuksissa. Projektitoimeksiannoissa vain luovuus on rajana. Sivun alaosasta löydät esimerkkejä toteutetuista projektitoimeksiannoista.

Tärkeintä on, että projektin aikana opiskelijamme oppivat uutta ja saavat aitoja kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Jos haluat kysyä lisää projektityöskentelystä tai kehitellä toimeksiantoideaa yhdessä, ota yhteyttä: palvelut@turkuamk.fi

Projektioppimisympäristömme

Osa Turun AMK:n projektioppimisympäristöistä on esitelty alla. Kehitämme ja luomme jatkuvasti myös uusia projektioppimisympäristöjä vastaamaan alueen työelämän tarpeisiin ja varmistamaan opiskelijoillemme parhaat mahdolliset valmiudet työelämään siirtymiseen.

Voit olla yhteydessä suoraan projektioppimisympäristöihin, rekrytointipalveluidemme asiantuntijoihin tai ehdottaa projektitoimeksiantoa yhteydenottolomakkeen kautta

Monialaiset innovaatioprojektit

Monialaiset projektiopintokokonaisuudet Projektipaja ja Innovaatioprojekti Capstone ovat oppimiskokonaisuuksia, jotka yhdistävät eri alojen opiskelijat työskentelemään yhteisen toimeksiannon parissa.

ICT

theFIRMA on opiskelijakeskeinen ICT-projektitoimisto, joka toimii oikean yrityksen tavoin tarjoten asiakkailleen mm. verkkosivusto- ja sovellusratkaisuja, markkinointimateriaaleja, testauksia ja kartoituksia sekä erilaisia koulutuksia tarpeen mukaan.

Turku Game Lab tarjoaa palveluja pelikoulutuksen ja -kehityksen saralla käyttäen uusinta teknistä kehitystä tutkimuksen, alan tarpeiden sekä ratkaisevan käyttäjäkokemuksen helpottamiseksi.

Kestävä kehitys

Kiertotalouslabra on erikoistunut kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen. Projektitoimeksiannoissa voidaan räätälöidä toimeksiantajan tarpeisiin erilaisia kokeiluja, joilla maksimoidaan materiaalien ja tuotteiden sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa. Otamme mielellämme tällaisia toimeksiantoja kaikkien toimialojen eri kokoisilta yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista ja innostuneita tekemään yhteistyötä motivoituneiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

WET – Water & Envi Tech on vesi- ja ympäristötekniikan alan oppimisympäristö, jossa opiskelijat toimivat yhteistyössä muiden vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme monipuolisesti erilaisia tutkimus- ja kehityspalveluja. Toimeksiantoja voidaan toteuttaa mm. vesiensuojeluratkaisujen kehitys- ja suunnitteluun, vedenlaadun mittaukseen ja näytteenottoon tai esimerkiksi vesistöjen eliökartoituksiin liittyen. 

Uuden energian tutkimuskeskus (NERC-New Energy Research Center) on monialainen ja kansainvälinen Turun AMK:n tutkimusryhmä, joka toimii aktiivisesti sekä tutkimuksen että opetuksen alalla. Tutkimuskeskuksessa yhdistyy osaaminen aurinkosähkön, tuulienergian, sähkökemiallisen energian varastoinnin, tehoelektroniikan, energiamittauksen, kestävän liikkuvuuden ja tiedonhallinnan aloilta. Laaja tietämys ja hulppeat puitteet ovat myös opiskelijoiden käytössä ja tarjoavat erinomaisen maaperän tulevaisuuden asiantuntijoiden luovuudelle ja innovaatioille erilaisissa projektitoimeksiannoissa.

Kone-, rakennus- ja meritekniikka

Digitaalinen tehdas on teknologiateollisuuden kehittämisympäristö, joka palvelee kattavasti yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeita. Huipputason teknologia ja asiantuntemus tarjoaa yrityksille laaja-alaisesti mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseen sekä tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi:

  • Moottori- ja voimalinjalaboratorio tarjoaa ajoneuvojen ja työkoneiden, moottoreiden ja sähköisten voimalinjojen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden tutkimukseen liittyviä palveluja (mm. pakokaasupäästömittauksia sekä energiatehokkuus- ja häviömittauksia).

  • Rakennustekniikan laboratorio tarjoaa mm. tutkimus- ja laboratoriopalveluja, maa-ainestutkimuksia, kuntoarvioita, sisäilmatutkimuksia, säärasituskokeita.

FIT Turku -osaamiskeskus tuo yritysten käyttöön palkitut asiantuntijat, motivoituneet opiskelijat sekä poikkeuksellisen laajan valikoiman lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologiaa. Keskuksen erityisosaaminen liittyy interaktiivisten teknologioiden soveltavaan tutkimukseen eri toimialoilla, kuten esimerkiksi teknologiateollisuudessa, koulutuksessa sekä hyvinvointi ja matkailu-alalla.

Uuden energian tutkimuskeskus toteuttaa innovatiivisia konsepteja sekä tarjoaa kattavasti konsultointi- ja laitetestauspalveluja. Meillä on laajaa asiantuntemusta ja osaamista uusiutuvan energian tuotannon (aurinkosähkö, tuulienergia, bioenergia), sähköisen liikkuvuuden, energian muuntamisen (tehoelektroniikka, taajuusmuuttajat), energian varastoinnin ja sähköenergian jakelujärjestelmien aloilla.

Kulttuuri ja journalismi

Projektikahvila on media-alan oppimisympäristö, jossa journalismin, mainonnan suunnittelun, elokuvan, mediatuotannon ja projektinhallinnan opiskelijamme oppivat tekemällä tarjoamalla tuoreimmat ja luovimmat ideansa aitoihin asiakaskohtaamisiin. Projektikahvilan kautta tavoittaa kaikki media-alan opiskelijamme.

Tutka on oikea media ja oppimisympäristö, jossa työskennellään toimittajina. Opiskelijat pääsevät tekemään laajoja journalistisia taidonnäytteitä tekstiuutisista ja audiojutuista aina kuva- ja videoreportaaseihin. Tutka julkaisee kahdessa eri mediassa: verkkolehdessä sekä radiossa.

Myynti ja markkinointi

Guru & Meedio on mainos- ja viestintätoimisto, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti mainostoimiston ja viestinnän palveluita saman katon alla. Asiakkaan tarpeen mukaan jopa konseptin ideoinnista toteutukseen asti. 

BisnesAkatemia tarjoaa uusia ja rohkeita ideoita liiketoimintaanne. Akatemiayritysten osuuskuntayrittäjät tarjoavat monipuolista osaamista käyttöönne mm. myynnin ja markkinoinnin, tuote-esittelyiden ja somekampanjoiden, tapahtumatuotannon ja markkinatutkimusten sekä graafisen suunnittelun saralla.

Myyntiakatemiassa kasvatetaan tulevaisuuden huippuosaajia ja tehdään yrityksille myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojekteja.

Customer Behaviour Lab tehostaa liiketoiminnallisia prosesseja sekä mahdollistaa kilpailuedun syntymisen hyödyntäen biometriikkaa. Customer Behaviour Lab tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen sekä niihin liittyvien prosessien tutkimiseen, kehittämiseen sekä kilpailuedun parantamiseen.

Terveys ja hyvinvointi

Esteettömän ja turvallisen asumisen neuvontakeskus Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa voi tutustua esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuihin. Kunnonkodissa esitellään arjen selviytymistä tukevia sekä turvallisuutta edistäviä ratkaisuja ja tuotteita.

Sun hyvä elämä -kokonaisuus tarjoaa laajan valikoiman palveluja hyvinvoinnin tueksi niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja organisaatioillekin. Opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat aina omien alojensa ammattilaiset.

Health Tech Lab on Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian testialustaympäristö, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Tutkimus- ja kehityslaboratorio Labriikki

Kemiantekniikan tutkimus- ja kehityslaboratorio, Labriikki, tarjoaa palveluja laaja-alaisesti materiaalien prosessointiin ja testaukseen sekä analytiikkaan liittyen. Toimeksiantojen aiheet voivat liittyä esimerkiksi biomateriaaleihin tai diagnostiikkaan, materiaali- tai elintarviketekniikkaan, kemialliseen analytiikkaan tai mikrobiologiaan

Kysy lisää!

Mikko Siitonen
Kumppanuuspäällikkö
+358 50 598 5437
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi