Sivu päivitetty 28.6.2017

Terveys ja hyvinvointi

Koulutamme osaajia sosiaali- ja terveysalalla 15 alalle:

 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Fysioterapia
 • Hammastekniikka
 • Hoitotyö
 • Nursing
 • Radiografia ja sädehoito
 • Sosiaaliala
 • Suun terveydenhuolto
 • Toimintaterapia
 • Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)
 • Kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • Kuntoutus (ylempi AMK)
 • Sosiaaliala (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • Terveyden edistäminen, (ylempi AMK)

Nuorten ja aikuisten koulutuksissamme opiskelee lähes 2300 opiskelijaa liki 200 asiantuntijan johdolla.

Vastaamme ennakoiden ja nopeasti työelämän koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Vuosittain tuhannet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kehittävät osaamistaan täydennyskoulutuksessamme – tule mukaan!

Asiakkaan tarpeisiin suunniteltujen palvelutuotteidemme  avulla kehität työyhteisön osaamista kohdennetusti. 

Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen elämänkaaren eri vaiheissa. Tutustu Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen työelämää kehittäviin TKI-projekteihin.

Tutkinnot

Näytä lisää

Meillä voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike on aiempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimike (ylempi AMK).

Syventävät opinnot tukevat opiskelijan asiantuntijaosaamista. Sisällöllinen painotus valitaan hakuvaiheessa kulloinkin haussa olevista vaihtoehdoista: 

 • hyvinvointiteknologia
 • kliininen asiantuntija
 • kuntoutus
 • sosiaaliala
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • terveyden edistäminen

Esitteet

Näytä lisää