Sivu päivitetty 5.4.2019
AMK:n julkaisuja

Julkaisut – tulokset ja asiantuntijuus esiin

Turun ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta kattaa julkaisemisen erilaisissa tieteellisissä, ammatillisissa ja yleistajuisissa lehdissä ja muissa julkaisuissa sekä ammattikorkeakoulun omissa kanavissa. Vuonna 2018 henkilöstö julkaisi yli 650 artikkelia ja muuta julkaisua.

Julkaisutietoportaali  Juulin avulla voi tutustua kaikkiin Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisuihin, esimerkiksi lehtiartikkeleihin ja konferenssijulkaisuihin.

Turun ammattikorkeakoulun omia julkaisukanavia ovat julkaisusarjat, Talk-verkkolehti ja Talk Magazine -sidosryhmälehti.

Julkaisustrategia – mitä ja miksi julkaistaan?

Näytä lisää

Julkaisutoiminta on osa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sen tarkoituksena on tuoda esille Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksia sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja asiantuntijuutta.

Turun ammattikorkeakoulussa on tavoitteena tuottaa sekä tieteellisesti varteenotettavia julkaisuja että tuoda tulokset ja osaaminen näkyviin ammattilaismedioissa. Lisäksi tavoitteena on, että julkaisut tukevat ammattitaidon esille tuontia alueen päivittäisiin tarpeisiin.

Julkaisutoiminnassa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen. Avoimella julkaisemisella (Open Access) tarkoitetaan, että julkaisut ovat pysyvästi saatavilla internetin kautta ilman korvausta. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa. Rinnakkaistallennamme henkilöstömme kirjoittamia artikkeleita Turun AMK:n julkaisuarkistoon (Theseus) .

Laadukas julkaisutoiminta tukee Turun ammattikorkeakoulun brändiä ja vaikuttavuutta. Julkaiseminen on yksi ammattikorkeakouluille myönnettävän rahoituksen tulosmittareista.

Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjat

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun omissa sarjoissa julkaistaan erityisesti tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. Tuotamme myös työelämän käyttöön suunnattuja käytännönläheisiä oppaita sekä oppimateriaalia ammattikorkeakoulujen käyttöön. Julkaisuja kirjoittavat ammattikorkeakoulun henkilöstö, opiskelijat sekä yhteistyökumppanimme.

Suuri osa julkaisuistamme on vapaasti luettavissa verkossa PDF-muotoisina. Kaikki myytävät ja ladattavat julkaisut löytyvät Julkaisukauppa LOKIsta.

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tutkimuksellisesti uutta ja luovaa ainesta sisältäviä teoksia sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen alalta. Julkaisun aiheen ja metodien tulee täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset.

Turun ammattikorkeakoulun raportteja -sarjassa julkaistaan selvityksiä, raportteja sekä muita julkaisuja, jotka eivät välttämättä täytä varsinaisen tieteellisen tutkimuksen tunnusmerkkejä. Suurin osa ammattikorkeakoulun projektiraporteista ilmestyy tässä sarjassa.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja -sarjassa julkaistaan ammattikorkeakouluopetukseen tarkoitettuja teoksia sekä ammattilaisten käyttöön suunnattuja käytännönläheisiä oppaita. Idea oppimateriaalin tuottamiseen syntyy usein jonkin kehittämishankkeen yhteydessä.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja -sarjassa julkaistaan ajankohtaista aineistoa esim. seminaaripapereita, väliraportteja, yksittäisiä artikkeleita tai artikkelikoosteita. Sarjassa voidaan julkaista hyvinkin eri tyyppistä materiaalia. Tavoitteena on tehdä ammattikorkeakoulun toimintaa tunnetuksi tai herättää keskustelua.

Ladatuimmat sarjajulkaisut vuonna 2018

Näytä lisää

Ladatuimmat e-julkaisut julkaisusarjoissa vuonna 2018

1. Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.): Kotimaalarin käsikirja

2. Kari Salonen, Sini Eloranta, Tiina Hautala & Sirppa Kinos: Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulussa.

3. Kari Salonen: Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön